Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Trong kỳ thi viết IELTS, cũng như các dạng tiếng Anh học thuật khác, mọi người thường cảm thấy như thể họ cần cung cấp một câu trả lời cân bằng.

Lý do cho điều này rất đơn giản: một câu trả lời cân bằng cho thấy mức độ suy nghĩ cao hơn. Ví dụ, nếu tôi hỏi bạn, bạn có nghĩ rằng hình phạt tử hình là điều tốt hay điều xấu? Bạn có thể muốn nói về cả hai mặt của tranh luận, trước khi nêu ý kiến của bạn. Tương tự như vậy, nếu tôi hỏi liệu đồng phục học sinh có tốt không, bạn cũng có thể nói về ưu và nhược điểm của đồng phục học sinh trước khi đưa ra ý kiến của bạn. Điều này cho thấy, mặc dù bạn tin rằng một bên là chính xác, bạn có khả năng hiểu và nói rõ tranh luận của phía bên kia.

MỘT CÂU TRẢ LỜI CÂN BẰNG CHO IELTS WRITING TASK 2 AGREE HAY DISAGREE? (Part 1)

I. Giới thiệu

Trong IELTS writing task 2, đôi khi bạn được đưa ra một câu hỏi kết thúc như thế này:

Discuss both views and give your own opinion.

Ở dạng câu hỏi như thế này, rõ ràng là bạn phải thảo luận về cả hai quan điểm. Bạn không thể đơn giản thảo luận về một quan điểm hoặc chỉ nêu ý kiến của bạn.

Tuy nhiên, có một loại câu hỏi khác phức tạp hơn một chút và phân chia ý kiến:

To what extent do you agree or disagree?

Trong trường hợp này, bạn nên cung cấp một câu trả lời cân bằng hay chỉ tranh luận một mặt của vấn đề? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một câu trả lời rõ ràng hơn về vấn đề này.

II. CAN I HAVE STRONG OPINION?

Khi câu hỏi đặt ra, bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào To what extent do you agree or disagree? ? bạn hoàn toàn có thể có một ý kiến mạnh mẽ! Bạn có thể nói những điều như:

 • I completely agree…
 • I wholeheartedly agree…
 • I disagree entirely…

Nó cũng hoàn toàn chấp nhận được khi không có ý kiến rõ ràng và nhìn vào cả hai mặt của tranh luận:

 • I agree somewhat…
 • I partly disagree…
 • I can neither completely agree nor disagree with this statement because…

Tuy nhiên, chúng mình sẽ đề nghị rằng việc viết một bài luận mạch lạc sẽ thể hiện một quan điểm mạnh mẽ hơn một chút.

Điều này cũng quan trọng vì có một ý kiến mạnh mẽ đảm bảo rằng ý kiến của bạn rõ ràng trong suốt bài luận. Nếu bạn nói rằng bạn đồng ý trong phần giới thiệu, và sau đó trình bày hai đoạn cơ thể về lý do hỗ trợ, và sau đó nhắc lại ý kiến của bạn trong kết luận, bạn sẽ đạt điểm cao cho task achievement.

Theo mô tả band điểm của IELTS Task 2, để có được một band điểm 7.0, ứng viên nên:

present a clear position throughout the response Trình bày một ý kiến rõ ràng trong suốt bài luận của mình.

III. BUT SHOULD I ALSO TRY TO PROVIDE BALANCE?

Nếu bạn quyết định trả lời câu hỏi bằng cách đưa ra một ý kiến mạnh mẽ (tức là tôi hoàn toàn đồng ý ") thì bạn có thể cảm thấy rằng bạn đã không cung cấp sự cân bằng trong hai chiều của vấn đề. Như tôi đã đề cập trước đó, thảo luận về cả hai quan điểm cho thấy mức độ suy nghĩ cao hơn - và nó cũng có thể chứng minh kỹ năng ngôn ngữ cấp cao hơn.

Nhưng bạn có thực sự cần phải làm như vậy không?

Các sinh viên thích những cụm từ IELTS này:

 • Every coin has two sides.
 • It’s a double-edged sword.
 • On the one hand… On the other hand…

Có xu hướng nghĩ về các vấn đề được nêu ra trong kỳ thi IELTS là hai mặt của một quan điểm. Do đó, đôi khi chúng ta cảm thấy nên trả lời câu hỏi bằng cách kiểm tra cả hai quan điểm.

Nhưng đây không phải là những gì bạn đang được yêu cầu trong câu hỏi:

To what extent do you agree or disagree?

Nhìn vào các mô tả band điểm của IELTS, Không có gì ở đó yêu cầu bạn thảo luận cả hai mặt của một cuộc tranh luận, trừ khi câu hỏi rõ ràng bảo bạn làm như vậy.

Hãy xem xét những gì cần thiết cho band điểm 7.0:

 • addresses all parts of the task (trả lời mọi phần của câu hỏi)
 • presents a clear position throughout the response (có ý kiến rõ ràng trong toàn bài essay)
 • presents, extends and supports main ideas, but there may be a tendency to overgeneralize and/or supporting ideas may lack focus (trình bày, mở rộng và hỗ trợ các ý tưởng chính, nhưng có thể có xu hướng viết chung chung và / hoặc các ý tưởng hỗ trợ có thể thiếu tập trung là được cho phép)

Để có thể giải quyết tất cả các phần của nhiệm vụ, bạn chỉ cần trả lời câu hỏi đầy đủ. Để đưa ra một quan điểm rõ ràng, bạn phải làm rõ cho giám khảo xem bạn cảm thấy thế nào về vấn đề này và giữ sự nhất quán đó từ đầu đến cuối. Phần cuối cùng là về việc phát triển câu trả lời của bạn, có nghĩa là dựa trên các lập luận ủng hộ ý kiến của bạn.

Vì vậy, hãy xem xét câu hỏi kỹ hơn để chúng ta có thể hiểu rõ hơn.

Hãy tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bài viết để hiểu hơn về các câu trả lời cân bằng trong bài viết nhé!

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí