Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

IELTS Advantages and Disadvantages essay task (IELTS Writing Task 2) được áp dụng để kiểm tra khả năng phân tích ưu điểm và nhược điểm của một hiện tượng hoặc vấn đề cụ thể của bạn trong bài kiểm tra viết.

Có 2 dạng bài Advantages/Disadvantages essay:

  • Loại 1 yêu cầu bạn chỉ cần thảo luận về những lợi thế và bất lợi của chủ đề được nhắc tới.

  • Loại 2 yêu cầu bạn thảo luận về những lợi thế và bất lợi sau đó đưa ra ý kiến của bạn về việc những lợi thế vượt trội hơn những nhược điểm hay ngược lại.

Tiếp nối bài viết trước, chúng mình sẽ tiếp tục đưa ra một vài gợi ý về cách để các bạn có thể chinh phục được cả hai dạng của loại câu hỏi Advantages and Disadvantages essay trong IELTS Writing Task 2.

Advantages/Disadvantages essay Loại 1

Sử dụng mệnh đề tương phản:

Trong bài luận về Ưu và Nhược điểm bạn cũng có rất nhiều cơ hội để có thể sử dụng các mệnh đề tương phản để làm rõ ý tưởng của mình: e.g. although, while, despite. Việc sử dụng các mệnh đề này cho thấy bạn đang đối chiếu và cân nhắc cả 2 mặt của vấn đề lợi thế và bất lợi.

E.g. Although the internet is effective in delivering us information at high-speed, we cannot always rely on computers in the same way that we can with books.

Hãy nhớ rõ cấu trúc ngữ pháp cần thiết đi cùng với các dạng mệnh đề này:

  • Although + full clause (Although the internet is effective…)
  • While + full clause (While the internet is effective…)
  • Despite + verb-ing (Despite being effective…)
  • Despite the fact that + full clause (Despite the fact that the internet is effective)

Writing the Introduction and Conclusion:

Trong phần giới thiệu, trước tiên bạn nên đưa ra tuyên bố chung liên quan đến chủ đề. Sau đó, bạn nên diễn giải câu hỏi của đề bài bằng từ của riêng bạn. Cuối cùng, bạn cần nói những gì bạn sẽ làm trong bài luận này.

Example: The internet is a massive repository of human knowledge and it continues to accumulate more everyday (Introduction). At the click of a button, one can access information on just about any topic, from the abstract to the mundane. Not only is the information immediate, but it is also free (Paraphrasing). This essay will discuss the benefits and drawbacks of this trend (What you are going to do).

Trong kết luận, bạn cần nói những gì bài luận tập trung vào. Bạn cũng cần viết một tuyên bố chung về chủ đề của bài essay.

Example: This essay discussed both the advantages and the disadvantages of free and immediate information available on the internet (What the essay focused on). In short, while the benefits are enormous, the drawbacks should not be overlooked (General Statement).

Advantages/Disadvantages essay Loại 2

Example question:

The internet has made knowledge immediately available to people through computers and smartphones around the world. Much of this knowledge is also free. Do the advantages of this type of information outweigh the disadvantages?

Phần giới thiệu:

Loại câu hỏi này yêu cầu bạn làm nhiều hơn chỉ đơn giản là nêu những ưu điểm và nhược điểm. Bạn cũng được yêu cầu đưa ra ý kiến về việc bạn nghĩ rằng có nhiều ưu điểm hơn hay nhiều nhược điểm hơn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần thay đổi cấu trúc của bài luận một chút, vì bạn cần trình bày một quan điểm rõ ràng. Phần giới thiệu mà chúng ta đã xem ở phần trước sẽ cần được mở rộng để bao gồm cả quan điểm của bạn nữa:

The internet is a massive repository of human knowledge and it continues to accumulate. At the click of a button, one can access information on just about any topic, from the abstract to the mundane. Not only is the information immediate it is also free. This essay will discuss how the benefits of this trend clearly outweigh the drawbacks.

Topic Sentences:

Bạn cũng cần làm rõ quan điểm này của mình trong các câu chủ đề của đoạn đầu tiên và đoạn thứ hai của bạn.

Some commentators (indicate that this is not YOUR opinion) have noted the disadvantages of readily available knowledge

However, despite the apparent drawbacks, it is clear that there are also significant (use extreme vocabulary to demonstrate a strong stance) advantages to internet-based learning.

Lưu ý rằng trong trường hợp này, thứ tự của các đoạn cũng đã được thay đổi. Hiệu quả của việc đưa ý kiến của người khác lên trước và đoạn thứ hai là ý kiến mà bạn ủng hộ có thể tạo ra sự nhấn mạnh rõ ràng hơn.

Phần kết luận:

Bạn cũng cần đưa ra ý kiến của mình một lần nữa trong phần kết luận:

This essay has demonstrated that the advantages of free and immediate information available on the internet clearly outweigh the disadvantages…

Mong rằng bài viết này có thể hỗ trợ bạn chinh phục dạng bài Advantages and Disadvantages essay và đạt được số điểm mà bạn mong muốn cho kỳ thi IELTS Writing.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo video "Gỡ Rối 3 Dạng Bài Luận: Advantages & Disadvantages ||Luyện thi IELTS online hiệu quả" mà LangGo Writing Tips tổng hợp để có thể hiểu rõ hơn về dạng bài này nhé.

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí