Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Nếu bạn đã từng thi IELTS trước đây hoặc bạn làm thử trên các tờ trả lời mẫu, có lẽ bạn đã nhận thấy những chữ viết tắt ở cuối phiếu trả lời IELTS Writing. Những từ viết tắt bí ẩn TA / TR, CC, LR, & GRA có nghĩa là gì?

Có thể bạn đã đoán được chúng đề cập đến các tiêu chí đánh giá quyết định điểm IELTS Writing của bạn. Đây là nơi mà giám khảo viết số điểm cho từng tiêu chí chấm bài, sau đó sẽ tổng hợp lại để đưa ra số điểm Writing của bạn. Bài viết sau đây sẽ giúp cho

bạn hiểu hơn về 4 tiêu chí chấm điểm Writing và nhưng tiêu chí ấy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến điểm IELTS Writing của bạn.

1. TA/TR = Task Achievement/Task Response

Task Achievement được tính điểm dựa vào Task 1, trong khi đó Task Response chấm điểm Task 2. Ở cả hai Task, chúng biểu hiện rằng câu trả lời của bạn có tốt không, trong đó bao gồm:

Bạn có viết đủ số từ tối thiểu không? (Task 1 là 150 từ và Task 2 là 250 từ)

Bạn có đúng đề không lan man không?

Bạn có trả lời được hết câu hỏi không?

Trong IELTS Speaking: Đây là tiêu chí giúp ban giám khảo xác định định hướng, động cơ trả lời câu hỏi của bạn. Đây là tiêu chí mà sẽ quyết định bạn có viết đúng đề bài hay không, có viết lạc đề hay không.

Ví dụ, đề bài đang hỏi bạn dạng Opinion Essay tức là hỏi quan điểm của bạn về một vấn đề, mà trong phần introduction bạn không nêu rõ quan điểm của bạn là Agree hay Disagree với vấn đề đó, dưới thân bài bạn cũng không nêu rõ ra lí do vì sao bạn lại agree hoặc disagree với quan điểm của đề bài cho.

Kết luận bạn cũng không nhấn mạnh lại lần nữa quan điểm của bạn là Agree hay Disagree với vấn đề mà đề bài cho thì tức là bạn đã phạm lỗi Task Response.

Điều này có nghĩa là bạn phải trả lời tất cả các phần của câu hỏi, câu trả lời của bạn phải liên quan đến những gì đang được nói đến và bạn phải có dẫn chứng chứng minh cho những luận điểm của mình.

2. CC = Coherence and Cohesion

Coherence and Cohesion có nghĩa là cách bạn tổ chức bài có logic và có tốt không, trong đó bao gồm:

Bạn có chia bố cục thành các đoạn văn không?

Bạn có liên kết các câu và các đoạn văn với nhau một cách logic không? (Ví dụ sử dụng từ nối, câu dẫn,...)

Bạn có sử dụng các đại từ thay thế để kết nối các ý và tránh bị lặp từ không?

Bài viết của bạn cần phải được sắp xếp làm sao cho dễ đọc và dễ hiểu. Có nghĩa là bạn cần sắp xếp các ý theo từng đoạn riêng biệt. Bạn cũng cần kết nối các ý cho mạch lạc với những từ nối như however, therefore hay despite.

Coherence đề cập đến việc tổ chức thông tin, còn cohension đề cập đến tính liên kết và mạch lạc trong các ý trong bài viết, tức là examiner sẽ xem xét bài văn của bạn viết có mạch lạc không, các ý có support cho main idea không, ví dụ có rõ ràng chứng minh cho main idea không hay là main idea 1 đằng, example một nẻo sắp xếp lộn xộn Coherence

Các đoạn văn cần được sắp xếp ý rành mạch và các ý trong bài cần logic và gắn kết với nhau. Nếu bài Task 1 của bạn không được chia ra làm các đoạn văn nhỏ mà chỉ có duy nhất 1 đoạn cho phần thân bài hay các đoạn văn confusing thì điểm số cho phần coherence của bạn sẽ không quá 5 đâu nhé.

Cohension Các câu có được nối nhau bằng các từ nối hay là không, hay là bạn viết một câu dài lê tha lê thê, Sử dụng các từ nối Nâng cao band Cohension bằng từ nối là một trong những cách thông dụng nhất trong Writing. Bạn cần luôn tự nhắc mình sử dụng các từ nối thích hợp để kết nối các thông tin trong bài bạn nhé! Sử dụng chuẩn dấu chấm câu Nếu ban không học cách sử dụng chính xác dấu chấm câu, bài viết của bạn hoàn toản có thể bị coi rằng “incohenrent”.

3. LR = Lexical Resource

Lexical Resource là tiêu chí chấm từ vựng của bạn, trong đó bao gồm:

Bạn có sử dụng những từ mang tính học thuật và các collocation không? (Chỉ đối với Academic Writing)

Bạn có biết cách paraphrase để tránh lặp không?

Bạn viết chính tả có đúng không?

Lexical Resource tạm hiểu là từ vựng và các khía cạnh liên quan đến từ vựng. Tiêu chí này được chia thành 3 tiêu chí nhỏ.

Range of vocabulary

Tiêu chí nhỏ đầu tiên là về sự đa dạng trong từ vựng. Bạn phải dùng chính xác các trường từ vựng có trong topic mà đề bài cho, cũng như phải biết cách sử dụng các từ đồng nghĩa, trái nghĩa để Paraphrase thành công từ vựng có trong bài viết của bạn

Spelling

Spelling là vấn đề về lỗi chính tả.​

4. GRA = Grammatical Range and Accuracy

Grammatical Range and Accuracy là tiêu chí giám khảo IELTS đánh giá về ngữ pháp của bạn, trong đó bao gồm:

Bạn có sử dụng được nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau hay không?

Bạn có sử dụng kết hợp câu ngắn và dài không?

Bạn có không mắc quá nhiều lỗi ngữ pháp hay không?

Một trong những tip để để cải thiện điểm IELTS Writing của bạn nhanh nhất là học các kỹ thuật phân đoạn (paragraphing), diễn giải (paraphrasing) và liên kết (linking), vì những kỹ năng này ít có khả năng được dạy trong các bài học tiếng Anh thông thường.

Grammatical Range là khả năng sử dụng linh hoạt cấu trúc ngữ pháp, Grammatical Accuracy là tiêu chí đo mức độ chính xác của cấu trúc ngữ pháp đó.

Grammatical Range

Trong tiêu chí này, ban giám khảo không chỉ chú ý đến sự đa dạng trong cấu trúc ngữ pháp mà còn đặc biệt để tâm đến những cấu trúc khó như câu phức, câu đảo ngữ và cấu trúc nhấn mạnh

Grammatical Accuracy

Bạn có thể phân tích tiêu chí này theo 2 hướng:

  • Bạn mắc phải bao nhiêu lỗi sai: Examiners luôn nhìn vào số lỗi sai của bạn.
  • Mức độ nghiêm trọng của lỗi sai đó: Không phải các lỗi sai đều giống nhau. Nguyên tắc cơ bản trong tiêu chí này đó là bạn cần phải chính xác trong các câu đơn giản hơn là trong câu phức tạp.

5. Điểm IELTS Writing được tính như thế nào?

4 tiêu chí trên sẽ được tổng hợp lại rồi chia 4 để ra điểm trung bình, đó sẽ là số điểm cuối cùng của bạn cho từng task. Ví dụ: (6+6+7+7) ÷ 4 = 6.5. Điểm sẽ được làm tròn lên, ví dụ: (6+7+7+7) ÷ 4 = 6.75, được làm tròn lên 7.0. Bởi vì độ dài của 2 Task trong bài thi IELTS Writing là khác nhau, vậy nên điểm IELTS Writing của bạn sẽ không phải là điểm trung bình cộng của 2 task, Task 2 sẽ thường được tính nhiều điểm hơn. Ví dụ: Task 1: 6.5 + Task 2: 7.0 = Overall 7.0. Đó là lí do bạn thường phải dành nhiều thời gian tập trung cho Task 2 hơn

Nguồn tham khảo: IELTS Tutor

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí