Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Một trong những sai lầm lớn nhất mà sinh viên mắc phải khi viết IELTS là cố gắng thể hiện và quá tham vọng với ngữ pháp của họ. Điều này là do nhiều sinh viên nghĩ rằng tất cả các câu của họ cần phải là dạng cấu trúc phức tạp (và trên thực tế là không phải vậy).

IELTS Writing: Cách viết một câu phức (Part 1)

Giới thiệu

Một trong những sai lầm lớn nhất mà sinh viên mắc phải khi viết IELTS là cố gắng thể hiện và quá tham vọng với ngữ pháp của họ. Điều này là do nhiều sinh viên nghĩ rằng tất cả các câu của họ cần phải là dạng cấu trúc phức tạp (và trên thực tế là không phải vậy) Và họ không thực sự hiểu câu phức là gì. Cố gắng viết các câu quá phức tạp dẫn đến sai ngữ pháp và điều này sẽ dẫn đến mất điểm trong nhiều tiêu chí chấm điểm khác nhau của IELTS.

Bài đăng này sẽ xem xét:

  • Có bao nhiêu câu phức tạp bạn thực sự cần trong mỗi đoạn
  • Một câu phức tạp thực sự là gì?
  • Cách đặt câu phức
  • Ví dụ để giúp bạn hiểu và chuyển kiến thức này sang văn bản của riêng bạn

Giám khảo mong đợi điều gì?

Nếu chúng ta nhìn vào sơ đồ chấm điểm của giám khảo, nó nói rằng để có được một band điểm 6 cho ngữ pháp, chúng ta cần phải: sử dụng kết hợp các câu đơn giản và phức tạp.

Đối với band điểm 7, nó tuyên bố: Sử dụng một loạt các cấu trúc phức tạp.

Điều này rõ ràng có nghĩa là chúng ta nên sử dụng các câu phức tạp trong văn bản của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên cố gắng làm cho tất cả các câu của chúng ta phức tạp. Tất cả các câu trả lời của band 9 mà chúng mình đã tìm hiểu sử dụng hỗn hợp cả câu đơn giản và phức tạp. Điều quan trọng là phải biết khi nào nên sử dụng chúng và chúng ta sẽ xem xét điều này dưới đây. Nhưng trước tiên, chúng ta cần hiểu một câu phức tạp thực sự là gì.

Thế nào là một câu phức?

Vấn đề chính ở đây dường như là từ phức tạp. Phức tạp, trong tình huống này, không có nghĩa là phức tạp, dài hay ấn tượng. Đây là một quan niệm sai lầm phổ biến và dẫn đến việc học sinh viết những câu rất dài và sai ngữ pháp rất khó hiểu.

Ví dụ:

‘In the modern world, global warming is one of the most popular topics causing many environmental difficulties and tough challenges arising from its serious consequences.’

Đây là một câu rất điển hình từ một bài luận đang cố gắng quá phức tạp hóa vấn đề. Học sinh này đã cố gắng đưa bốn ý tưởng đơn giản vào một đoạn văn và kết quả là một câu văn sai ngữ pháp và không mạch lạc đã hình thành. Họ đã mất kiểm soát ngữ pháp và điều này ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu. Khi ý nghĩa bị ảnh hưởng, nó ngăn cản việc đọc hiểu những gì đang được nói và điều đó thực sự tồi tệ đối với bạn điểm số của bạn trong IELTS Writing.

Các câu phức tạp không thực sự phức tạp; chúng chỉ là hai hoặc nhiều câu đơn giản ghép lại với nhau. Kết hợp chúng lại với nhau làm cho bài luận chặt chẽ và gắn kết hơn.

Hãy xem lại ví dụ đầu tiên. Trong câu trên có bốn ý tưởng đơn giản mà chúng ta có thể đặt vào các câu đơn giản:

  1. Global warming is a common topic these days.
  2. Global warming causes environmental problems.
  3. There are tough challenges associated with global warming.
  4. Global warming has very serious consequences.

Nếu chúng ta viết tất cả các câu trong kỳ thi IELTS như thế này, chúng ta sẽ bị mất điểm vì chúng quá đơn giản. Những gì chúng ta cần làm là kết hợp chúng lại với nhau để tạo thành các câu phức để tăng band điểm của bạn.

Ví dụ về câu phức

Example: One of the most common environmental issues is global warming which causes many serious environmental problems. There are tough challenges associated with this issue and its effects have very serious consequences.

Mình không nghĩ rằng có những điều phức tạp về những câu này, chỉ là những ý tưởng đơn giản ghép lại với nhau.

Phức tạp chỉ là một nhãn hiệu, không phải là một mô tả.

Những gì chúng mình đã làm là lấy mỗi phần trong bốn câu đơn giản và ghép chúng lại thành hai câu phức. Kết quả này là một đoạn đúng ngữ pháp và dễ hiểu hơn.

Lúc nào thì cần sử dụng câu phức?

Nói chung, chúng ta nên sử dụng các câu đơn giản khi nêu các điểm chính; thông thường ở đầu đoạn. Sau đó, chúng ta nên sử dụng các câu phức khi mở rộng điểm chính, ví dụ như khi đưa ra một ví dụ hỗ trợ hoặc giải thích điểm chính của bạn.

Example:

Đây là một câu hỏi về việc thức ăn nhanh hay đồ ăn vặt nên bị đánh thuế ở mức cao hơn so với thực phẩm thông thường.

‘Increasing taxes would raise prices and lower consumption. Fast food companies would pass on these taxes to consumers in the form of higher prices and this would lead to people not being able to afford junk food. For instance, the cost of organic food has proven prohibitively expensive for most people. Despite this, people in many developed countries, where the problem is most acute, can afford price hikes and will continue to eat high-fat meals.’

Câu đầu tiên là câu chủ đề và nêu ý chính. Do đó, đây là một câu đơn giản.

Câu thứ hai giải thích ý chính và sử dụng từ 'and' để liên kết hai câu đơn giản với nhau, để tạo thành một câu phức tạp.

Câu thứ ba đưa ra một ví dụ và sử dụng cụm từ liên kết ‘for instance’.

Câu cuối cùng đưa ra một sự nhượng bộ (cho thấy sự giới hạn của lập luận) và cũng là một câu phức tạp, liên kết nhiều hơn một ý tưởng với nhau.

Đoạn này có sự kết hợp của các câu đơn giản và phức tạp và do đó đáp ứng các tiêu chí chấm điểm của IELTS Writing.

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí