Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Trước hết, tôi muốn đề cập rằng có rất nhiều cách để viết một bài luận tuyệt vời. Ngoài ra còn có 5 loại câu hỏi khác nhau, hàng trăm chủ đề và rất nhiều cách kết hợp khác nhau. Điều này có nghĩa là bạn không thể chỉ ghi nhớ một câu trả lời hoặc thậm chí ghi nhớ một dạng cấu trúc.

Tuy nhiên, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn để viết một cấu trúc bài luận tuyệt vời bằng cách sắp xếp một cách hợp lý các ý tưởng của bạn. Điều này có thể giúp bạn đạt điểm cao cho Coherence và Cohesion, trị giá 25% số điểm Writing của bạn.

7 BƯỚC ĐỂ CẤU TRÚC BÀI ESSAY CHO IELTS WRITING TASK 2 (Part 4)

7. WRITE A GOOD CONCLUSION

Cuối cùng, bạn phải hoàn thành tất cả các bài luận cho IELTS Writing Task 2 của mình bằng một kết luận. Điều này có nghĩa là một đoạn cuối cùng tóm tắt tất cả mọi thứ bạn đã nói cho đến nay và sau đó nhắc lại các ý tưởng chính của bạn. Đây có thể là một hoặc hai câu, nhưng đừng viết nhiều hơn thế.

Một kết luận cũng sẽ khác nhau tùy theo loại câu hỏi. Một số có thể yêu cầu bạn đưa ra đề xuất hoặc nêu ý kiến, trong khi những dạng khác thực sự sẽ chỉ yêu cầu bạn tóm tắt những gì bạn đã nói.

Dưới đây là một ý tưởng khá tốt để làm theo một cấu trúc như thế này:

  1. Paraphrase your main idea.
  2. Re-state your main arguments.

Ví dụ, đây là kết luận của tôi cho câu hỏi trên:

In conclusion, laws are absolutely essential to ensure that people recycle their household waste. Without such laws, very few people would actually go to the trouble of recycling; however, if governments enforce these laws, almost everyone would have to comply.

Trong kết luận này, câu đầu tiên diễn giải ý chính của tôi (luật là cần thiết) và câu thứ hai nêu lại các lập luận chính của tôi (mọi người sẽ không tái chế nếu không có luật; luật làm cho mọi người tái chế).

Lưu ý rằng tôi đã tránh lặp lại chính mình. Trong hai dòng này, tôi chỉ đơn giản đề cập đến các luận cứ trước đây của mình nhưng tôi đã không sao chép những điều tôi đã nói. Tôi đã sử dụng ngôn ngữ mới cho nó.

SAMPLE BAND 9 ANSWER

Tiếp theo, tôi sẽ cho bạn thấy câu trả lời của tôi cho câu hỏi này. Hãy nhớ rằng đây chỉ là một câu trả lời. Có nhiều cách khác để viết band điểm 9 cho IELTS. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đây là cách tốt nhất vì nó dễ học và có thể được áp dụng vào các bài luận của chính bạn.

(1) Pollution remains a significant problem all around the world and this is causing people to debate possible solutions. (2) One such solution is for governments to impose laws requiring citizens to recycle certain kinds of waste from their homes. (3) This essay will argue that environmental laws are essential to reducing waste and thereby saving the planet.
(4) The case against laws imposing mandatory recycling revolve around the notion that people can learn to recycle by themselves, and this is true to an extent. (5) With the improvement of education, people typically litter less and recycle more. (6) However, our planet is presently in the grips of environmental catastrophe and it would take several generations for people to make changes to their lives. (7) It is also sometimes argued that poor people cannot afford to make the sacrifice necessary to use less plastic and switch to sustainable products, and it is therefore unfair to punish them. (8) However, mandatory recycling would not require people to immediately give up plastics; instead, they would simply be required to dispose of them in an ethical manner at a government-run recycling facility.
(9) The case in favour of laws mandating recycling is simple and irrefutable. (10) These laws would ensure that a far higher amount of household waste is recycled, thereby reducing the amount of pollution that goes into our environment. (11) People cannot be trusted to do this for themselves, and the evidence exists in the places where environmental laws are strictly enforced, compared to those where they are non-existent, or weakly enforced. (12) In the United Kingdom, people are required to recycle most of their household waste, and the environment is far cleaner than other countries, such as China, where people can throw any trash away without consequences.
(13) In conclusion, laws are absolutely essential to ensure that people recycle their household waste. (14) Without such laws, very few people would actually go to the trouble of recycling; however, if governments enforce these laws, almost everyone would have to comply.

Dưới đây là phần giải thích chi tiết hơn ý nghĩa và tác dụng của từng câu trong bài luận phía trên để bạn tham khảo thêm:

(1) Một tổng quan rất chung của chủ đề.

(2) Liên quan đến tuyên bố trước trực tiếp hơn với vấn đề trong câu hỏi - về luật pháp.

(3) Nêu những gì bài luận sẽ làm.

(4) Đề cập tới quan điểm đối lập

(5) Câu giải thích

(6) Bác bỏ quan điểm đối lập.

(7) Đưa ra một quan điểm đối lập khác.

(8) Và bác bỏ quan điểm đó

(9) Câu chủ đề - với mục đích rõ ràng.

(10) Lập luận chính

(11) Giải thích

(12) Đưa ra ví dụ để củng cố

(13) Nêu lại ý tưởng chính nhất

(14) Tóm tắt những lý lẽ chính.

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí