Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Các thí sinh khi chuẩn bị hay sắp có kỳ thi IELTS trong quá trình luyện tập hẳn sẽ gặp các dạng bài như map, process hay line,.., và trong đó dạng bài Table là một trong số những dạng bài khá phổ biến. Dưới đây là gợi ý cho bạn về dạng bài Table trong phần thi IELTS Writing Task 1.

IELTS WRITING TASK 1: PHÂN TÍCH BÀI TABLE- BICYCLE RIDING 1

I. Phần mở đầu

Trong các dạng bài trong phần thi IELTS Writing Task 1, các bạn sẽ gặp các dạng bài mà bạn có thể bắt gặp, và Table là một trong số những dạng bài khá phổ biến. Các bạn cần ghi chép lại cho mình một số lưu ý về dạng bài này, đồng thời là một số từ vựng về dạng bài Table của phần thi IELTS Writing Task 1 với ví dụ về bài Bicycle Riding.

II. Phân tích ví dụ

IELTS WRITING TASK 1: PHÂN TÍCH BÀI TABLE- BICYCLE RIDING 2

1. Về dạng câu hỏi

Điều đầu tiên cần nhớ là có hai loại biểu đồ chính - một số tập trung vào những thay đổi trong một khoảng thời gian (còn được gọi là ‘dynamic’), trong khi một số tập trung vào một khoảng thời gian (được gọi là ‘static’).

Bạn cần nhận ra hai loại khác nhau vì chúng yêu cầu từ vựng và ngữ pháp khác nhau.

Chúng ta cần phân tích các đặc điểm sau trong đề bài:

IELTS WRITING TASK 1: PHÂN TÍCH BÀI TABLE- BICYCLE RIDING 3

IELTS WRITING TASK 1: PHÂN TÍCH BÀI TABLE- BICYCLE RIDING 4

-Biểu đồ này không theo thời gian - chỉ một năm (2012).

-Dữ liệu được tổ chức theo hai cách chính - giới tính (nam và nữ) và tuổi tác (năm nhóm).

-Các số liệu là tỷ lệ của tổng số (% nam hoặc nữ), không phải số người (nam / nữ).

Sau đó các bạn cần để ý những xu hướng thay đổi chính trong đề mấu trên đây của phần thi IELTS Writing Task 1.

-Sự thay đổi chính về sự giống và khác nhau trong số liệu về Gender

-Sự thay đổi chính về sự giống và khác nhau trong số liệu về Age

2. Về bố cục

Paragraph 1: Introduction và Overview

-Đầu tiên cần paraphrase lại đề bài

-Sau đó, nói tổng quan về đề bài: các xu hướng chung, các thay đổi chính (more female than male cyclists for every age), (younger people cycle more, except for the over 60s).

Paragraph 2: Detailed figures

- Các bạn cần bắt đầu mô tả các chi tiết chính trong phần trả lời của câu hỏi IELTS Writing Task 1. Các bạn có thể tham khảo câu trả lời dưới đây:

“The table illustrates the proportions of people across different age categories who rode bicycles in one particular town in 2012. Overall, the table clearly shows that a higher proportion of females cycled in the given period compared to males across all ages, although only marginally for the youngest group. This group (0-9 yrs.) also had the largest proportion of cyclists, and age was a clear predictor for decreased cycling activity for both males and females, with the exception of the oldest age group (60+), which bucked this trend.

Turning to the figures, just over half of all young girls and boys aged 0-9 years rode bikes in the town, with 52.5% and 51.2% respectively, amounting to the smallest gender gap of any age group. In contrast, 43.6% of 10-19 year old girls chose to ride bikes, while only 25.1% of boys did the same. This pattern continued with the 20-39 age group, with 18.2% of young women cycling compared to 10.8% of young men. The gender differences were less significant in middle aged cyclists (40-59), with 13.7% (female) and 9.3% (male). Finally, the over 60s reversed this trend with more cyclists than the previous two age groups, with 19.8% and 14.6% respectively for females and males.”

3. Các từ vựng:

the largest proportion (n) – tỷ trọng lớn nhất trong tổng số

different categories (n) – các nhóm khác nhau

a particular thing (n) – các điểm cụ thể

a clear predictor (n) – một yếu tố dự báo rõ ràng

an exception (n) – ngoại lệ

to buck a trend (v-n) – đi ngược lại xu hướng

respectively (adv) – tương ứng

amounting to (phrasal verb) – giống như

gender gap (n) – sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới

less significant (adj) – không quan trọng

a pattern (n) – một đặc điểm lặp đi lặp lại

Trên đây là gợi ý cho các bạn về dạng bài Table - Bicycle Riding của phần thi IELTS Writing Task 1. Các bạn hãy tự luyện tập và nờ những người có chuyên môn xem lại bài để tự rút cho mình bài học cũng như nâng cao vốn từ vựng cho cách làm dạng bài Table của phần thi IELTS Writing nhé. Chúc các bạn may mắn!

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí