Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Trong đề thi IELTS, đôi khi chúng ta sẽ vô cùng lúng túng vì gặp phải đề thi cực kì hóc búa và lạ. Bạn đã bao giờ tưởng tượng rằng nếu bạn gặp phải đề thi IELTS liên quan đến luật pháp thì bạn sẽ trả lời như thế nào chưa? Bạn sẽ "đơ toàn tập"? Bạn sẽ ngồi cắn bút?

Đừng lãng phí số tiền không nhỏ đã bỏ ra để thi IELTS như vậy. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn vốn từ vựng cực hữu ích chủ đề luật pháp và xếp theo bảng chữ cái, giúp bạn có thể tự tin khi gặp phải topic này trong bài thi IELTS

Từ vựng IELTS chủ đề luật pháp

A


Activism (judicial) : Tính tích cực của thẩm phán
Actus reus : Khách quan của tội phạm
Adversarial process : Quá trình tranh tụng
Alternative dispute resolution (ADR) : Giải quyết tranh chấp bằng phương thức khác
Amicus curiae ("Friend of the court") : Thân hữu của tòa án
Appellate jurisdiction == Thẩm quyền phúc thẩm
Arraignment == Sự luận tội
Arrest: bắt giữ
Accountable ( aj): Có trách nhiệm
Accountable to ... Chịu trách nhiệm trước ...
Accredit (v ): ủy quyền, ủy nhiệm, ủy thác, bổ nhiệm
Acquit ( v): xử trắng án, tuyên bố vô tội
Act and deed ( n): văn bản chính thức (có đóng dấu)
Act as amended ( n): luật sửa đổi
Act of god: thiên tai, trường hợp bất khả kháng
Act of legislation: sắc luật
Affidavit: Bản khai
Argument: Sự lập luận, lý lẽ
Argument against: Lý lẽ phản đối ( someone’ s argument )
Argument for: Lý lẽ tán thành
Attorney: Luật Sư ( = lawyer, barrister; advocate)

B


Bail == Tiền bảo lãnh
Bench trial == Phiên xét xử bởi thẩm phán
Bill of attainder == Lệnh tước quyền công dân và tịch thu tài sản
Bill of information == Đơn kiện của công tố
Be convicted of: bị kết tội
Bring into account: truy cứu trách nhiệm

C

Commit: phạm (tội, lỗi). Phạm tội

Crime: tội phạm

Client: thân chủ
Civil law == Luật dân sự

Class action == Vụ khởi kiện tập thể
Collegial courts == Tòa cấp cao

Common law == Thông luật
Complaint == Khiếu kiện

Concurrent jurisdiction == Thẩm quyền tài phán đồng thời
Concurring opinion == Ý kiến đồng thời

Corpus juris == Luật đoàn thể
Court of appeals == Tòa phúc thẩm
Courtroom workgroup == Nhóm làm việc của tòa án
Criminal law == Luật hình sự

Cross-examination == Đối chất
Certificate of correctness: Bản chứng thực

Certified Public Accountant: Kiểm toán công
Chief Executive Officer Tổng Giám Đốc
Child molesters: Kẻ quấy rối trẻ em

Class action lawsuits: Các vụ kiện thay mặt tập thể
Columnist: Bỉnh bút gia ( là cái quái gì nhỉ?)

Conduct a case: Tiến hành xét sử
Congress: Quốc hội

Constitutional Amendment: Tu chính hiến Pháp
Constitutional rights: Quyền hiến định

D


Damages == Khoản đền bù thiệt hại

Defendant: bị cáo.
Depot: kẻ bạo quyền
Detail: chi tiết

Deal (with): giải quyết, xử lý.
Dispute: tranh chấp, tranh luận
Declaratory judgment == Án văn tuyên nhận
Defendant == Bị đơn, bị cáo

Deposition == Lời khai
Discovery == Tìm hiểu

Dissenting opinion == Ý kiến phản đối
Diversity of citizenship suit == Vụ kiện giữa các công dân của các bang

Decline to state: Từ chối khai
Delegate: Đại biểu

Democratic: Dân Chủ

Designates: Phân công

E

Enbanc ("In the bench"or "as a full bench.") ==Thủ tục tố tụng toàn thẩm (Toàn thể các quan tòa)
Equity == Luật công bình

Ex post facto law == Luật có hiệu lực hồi tố
Election Office: Văn phòng bầu cử


FFederal question == Vấn đề liên bang

Felony == Trọng tội
Fine: phạt tiền

Financial Investment Advisor: Cố vấn đầu tư tài chính
Financial Services Executive: Giám đốc dịch vụ tài chính
Financial Systems Consultant: Tư vấn tài chính

Fiscal Impact : Ảnh hưởng đến ngân sách công
Forfeitures Phạt nói chung

Free from intimidation: Không bị đe doạ, tự nguyện.
Fund/funding: Kinh phí/cấp kinh phí


G


Grand jury == Bồi thẩm đoàn

General Election: Tổng Tuyển Cử
General obligation bonds: Công trái trách nhiệm chung

Government bodies: Cơ quan công quyền
Governor: Thống Đốc


H

Habeas corpus == Luật bảo thân
Health (care) coverage: Bảo hiểm y tế
High-ranking officials: Quan chức cấp cao ( Ex:General secretary Nong Duc Manh )
Human reproductive cloning: sinh sản vô tính ở người


I


Impeachment == Luận tội

Indictment == Cáo trạng
Inquisitorial method == Phương pháp điều tra

Interrogatories == Câu chất vấn tranh tụng

Independent: Độc lập
Initiative Statute: Đạo Luật Do Dân Khởi Đạt

Initiatives: Đề xướng luật
Insurance Consultant/Actuary: Tư Vấn/Chuyên Viên Bảo Hiểm


J


Judgment == Án văn

Judicial review == Xem xét của tòa án
Jurisdiction == Thẩm quyền tài phán
Justiciability == Phạm vi tài phán
Justify: Giải trình

Juveniles: Vị thành niên

L


Law School President: Khoa Trưởng Trường Luật

Lawyer: Luật Sư
Lecturer: Thuyết Trình Viên ( Phải dẻo mỏ, tự tin, body, face chuẩn không cần chỉnh)

Libertarian: Tự Do
Line agency: Cơ quan chủ quản

Lives in: Cư ngụ tại
Lobbying: Vận động hành lang

Loophole: Lỗ hổng luật pháp

M

Magistrate == Thẩm phán hành chính địa phương, thẩm phán tiểu hình
Mandatory sentencing laws == Các luật xử phạt cưỡng chế

Mens rea == Ý chí phạm tội, yếu tố chủ quan của tội phạm
Merit selection == Tuyển lựa theo công trạng
Misdemeanor == Khinh tội

Moot == Vụ việc có thể tranh luận
Member of Congress: Thành viên quốc hội
Mental health: Sức khoẻ tâm thần
Middle-class: Giới trung lưu

Monetary penalty: Phạt tiền

N

Nolo contendere ("No contest.") == Không tranh cãi
Natural Law: Luật tự nhiên

O

Opinion of the court == Ý kiến của tòa án
Oral argument == Tranh luận miệng

Ordinance-making power == Thẩm quyền ra các sắc lệnh tạo bố cục
Original jurisdiction == Thẩm quyền tài phán ban đầu

Order of acquital: Lệnh tha bổng
Organizer: Người Tổ Chức


P

Per curiam == Theo tòa
Peremptory challenge == Khước biện võ đoán, phản đối suy đoán

Petit jury (or trial jury) == Bồi thẩm đoàn
Plaintiff == Nguyên đơn
Plea bargain == Thương lượng về bào chữa, thỏa thuận lời khai

Political question == Vấn đề chính trị
Private law == Tư pháp

Pro bono publico == Vì lợi ích công
Probation == Tù treo

Public law == Công pháp
Paramedics Hộ lý

Parole Thời gian thử thách
Party: Đảng

Peace & Freedom: Hòa Bình & Tự Do
Political Party: Đảng Phái Chính Trị

Political platform: Cương lĩnh chính trị
Polls: Phòng bỏ phiếu

Popular votes: Phiếu phổ thông
Precinct board: ủy ban phân khu bầu cử
Primary election Vòng bầu cử sơ bộ

Proposition: Dự luật
Prosecutor: Biện lý
Public Authority: Công quyền
Public records: Hồ sơ công


R


Recess appointment == Bổ nhiệm khi ngừng họp

Real Estate Broker: Chuyên viên môi giới Địa ốc
Republican: Cộng Hòa

Reside: Cư trú

Retired: Đã về hưu
Reversible error == Sai lầm cần phải sửa chữa

Rule of 80 == Quy tắc 80
Rule of four == Quy tắc bốn người


S


Self-restraint (judicial) == Sự tự hạn chế của thẩm phán

School board: Hội đồng nhà trường
Secretary of the State: Thư Ký Tiểu Bang
Senate: Thượng Viện
Shoplifters: Kẻ ăn cắp vặt ở cửa hàng


Small Business Owner: Chủ doanh nghiệp nhỏ

State Assembly: Hạ Viện Tiểu Bang
State custody: Trại tạm giam của bang
State Legislature: Lập Pháp Tiểu Bang

State Senate: Thượng viện tiểu bang
Statement: Lời Tuyên Bố

Sub-Law document: Văn bản dưới luật
Superior Court Judge: Chánh toà thượng thẩm

Senatorial courtesy == Quyền ưu tiên của thượng nghị sĩ
Sequestration (of jury) == Sự cách ly (bồi thẩm đoàn)

Socialization (judicial) == Hòa nhập (của thẩm phán)
Standing == Vị thế tranh chấp

Stare decisis,the doc trine of ("Stand by what has been decided") == Học thuyết về “ tôn trọng việc đã xử”
Statutory law == Luật thành văn

Supervisor: Giám sát viên

TThree-judge district courts == Các tòa án hạt với ba thẩm phán

Taxable personal income: Thu nhập chịu thuế cá nhân
Taxpayers: Người đóng thuế
The way it is now: Tình trạng hiện nay
Top Priorities: Ưu tiên hàng đầu

Transparent: Minh bạch
Treasurer: Thủ Quỹ

Three-judge panels (of appellate courts) == Ủy ban ba thẩm phán (của các tòa phúc thẩm)
Tort == Sự xâm hại, trách nhiệm ngoài hợp đồng

Trial de novo == Phiên xử mới

U


Unfair business: Kinh doanh gian lận

Unfair competition: Cạnh tranh không bình đẳng
United States (US.) Senator: Thượng nghị sĩ liên bang

US. Army Four-Star General: Tướng Bốn Sao Lục Quân Hoa Kỳ
US. Congressional Representative: Dân Biểu Hạ Viện Liên Bang

US. House of Representatives: Hạ Viện Liên Bang
US. Senate: Thượng Viện Liên Bang

US. Treasurer: Bộ Trưởng Bộ Tài Chánh Hoa KỳY

Yes vote: Bỏ phiếu thuận
Year term: Nhiệm kỳ ( Ex: four-year term )


V

Venue == Pháp đình
Voir dire == Thẩm tra sơ khởi

Violent felony: Tội phạm mang tính côn đồ
Volunteer Attorney: Luật Sư tình nguyện

Voter Information Guide: Tập chỉ dẫn cho cử tri

W

Warrant == Trát đòi
Writ of certiorari == Lệnh chuyển hồ sơ lên tòa cấp trên, lệnh lấy lên xét xử lại

Writ of mandamus == Lệnh thi hành, lệnh yêu cầu thực hiện
What Proposition... would do? Dự Luật điều chỉnh vấn đề gì?

What They Stand For? Lập Trường của họ là gì?

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí