Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat
Langgo
Avatar
Bài đăng, 20/01/2020
By Evans
Âm câm (Silent Letter) là chữ cái xuất hiện trong từ tiếng Anh nhưng không được đọc ra. Điều này là một trong những chủ điểm phát âm gây khó dễ cho người học khi nhìn thấy một từ có âm câm lần đầu. Người học thường phải học thuộc lòng những từ này vì không có quy tắc cụ thể nào. Tuy nhiên, LangGo sẽ cố gắng chỉ ra một vài quy tắc nhận biết và học âm câm tiếng Anh dễ dàng. Ngoài ra, bảng tổng hợp các từ vựng tiếng Anh chứa âm câm dưới đây cũng sẽ rất hữu ích cho bạn nhận diện và sử dụng tiếng Anh tốt hơn. 
 
LangGo - Silent Letters: Quy tắc âm câm quan trọng khi học phát âm tiếng Anh

A. Một số nguyên tắc đọc âm câm tiếng Anh

1. B
Nguyên tắc 1: B không được phát âm khi đứng sau M ở cuối từ.
VD:  limb, crumb, dumb, comb, bomb, thumb.
 
Nguyên tắc 2: B không được phát âm khi đứng trước T thường là ở cuối từ nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
VD:  debt, doubt, subtle, debtor, doubtful.
 
2. C
Nguyên tắc: C không được phát âm khi trong từ có chứa “scle”.
VD:  muscle, sclerosis.
Ngoại lệ: Sclera, asclepiad.
 
3. D
Nguyên tắc 1: D không được phát âm trong những từ phổ biến sau: Handkerchief, Wednesday, sandwich, handsome.
Nguyên tắc 2: D cũng không được phát âm khi trong từ có chứa DG.
VD:  Pledge, dodge, grudge, hedge.
 
4. E
Nguyên tắc: E không được phát âm khi đứng cuối một số từ, và thường kéo dài âm của nguyên âm.
VD:  Hope, drive, gave, write, site, grave, bite, hide.
 
5. G
Nguyên tắc: G thường không được phát âm khi đứng trước N.
VD:  Champagne, foreign, sign, foreign, design, align.
Ngoại lệ: Magnet, igneous, cognitive.
 
6. GH
Nguyên tắc 1: GH không được phát âm khi đứng sau một nguyên âm.
VD:  Thought, through, thorough, borough, daughter, light, might, sigh, right, fight, weigh, weight.
Ngoại lệ: Doghouse, foghorn, bighead.
 
Nguyên tắc 2: GH đôi khi được phát âm như F.
 
VD:  rough, tough, laugh, enough, cough, clough, draught.
 
Ngoại lệ: Những ví dụ ở nguyên tắc 1!
 
7. H
Nguyên tắc 1: H không được phát âm khi đứng sau W.
VD:  what, when, where, whether, why.
 
Nguyên tắc 2: H không được phát âm khi đứng đầu một số từ (đừng quên dùng mạo từ “an” với H câm).
VD:  hour, honest, honour, heir.
 
8. K
Nguyên tắc: K không được phát âm khi đứng trước N ở đầu từ.
VD:  knife, knee, know, knock, knowledge.
 
9. L
Nguyên tắc: L không được phát âm khi đứng sau A, O, U.
VD:  calm, half, talk, walk, would, should, could, calf, salmon, yolk, chalk
Ngoại lệ: Halo, bulk, sulk, hold, sold.
 
10. N
Nguyên tắc: N không được phát âm khi đứng sau M ở cuối từ.
VD:  Autumn, column.
 
11. P
Nguyên tắc: P không được phát âm khi đứng đầu một số từ sử dụng tiền tố “psych” và “pneu”.
VD: Pneumatic, psychotherapy, psychotic, psychologist.
 
12. PH
Nguyên tắc: PH đôi khi được phát âm như F.
VD:  telephone, paragraph, alphabet.
 
13. S
Nguyên tắc: S không được phát âm trong những từ sau:
Island, isle, aisle, islet.
 
14. T
Nguyên tắc: T không được phát âm trong những từ phổ biến sau:
Castle, Christmas, fasten, listen, often, whistle, bustle, hasten, soften.
 
15. U
Nguyên tắc: U không được phát âm khi đứng sau G và đứng trước một nguyên âm trong cùng một từ.
VD:  guess, guidance, guitar, guest, guild, guard.
 
16. W
Nguyên tắc 1: W không được phát âm ở đầu một từ khi nó đứng trước R.
Ex:  wrap, write, wrong, wring, wrap.
 
Nguyên tắc 2: W không được phát âm trong những từ sau:
Who, whose, whom, whole, whoever.

B. Danh sách âm câm trong tiếng Anh từ A - Z 

LangGo - Quy tắc âm câm quan trọng cần biết khi học phát âm tiếng Anh

LangGo - Quy tắc âm câm quan trọng cần biết khi học phát âm tiếng Anh

LangGo - Quy tắc âm câm quan trọng cần biết khi học phát âm tiếng Anh

LangGo - Quy tắc âm câm quan trọng cần biết khi học phát âm tiếng Anh

Tổng hợp!

Bình luận bài viết
Bài viết cùng chuyên mục
10 tips đơn giản nâng chuẩn phát âm tiếng Anh hoàn hảo - LangGo

10 tips đơn giản nâng chuẩn phát âm tiếng Anh hoàn hảo - LangGo

Hướng dẫn đọc bảng phiên âm tiếng Anh IPA - Luyện phát âm chuẩn quốc tế

Hướng dẫn đọc bảng phiên âm tiếng Anh IPA - Luyện phát âm chuẩn quốc tế

10 ứng dụng miễn phí luyện phát âm tiếng Anh chuẩn quốc tế - LangGo

10 ứng dụng miễn phí luyện phát âm tiếng Anh chuẩn quốc tế - LangGo

Học cách phát âm tên các quốc gia bằng tiếng Anh - LangGo

Học cách phát âm tên các quốc gia bằng tiếng Anh - LangGo

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí