Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat
Langgo
Avatar
Bài đăng, 31/01/2020
By Evans

Quy tắc và bài tập cách phát âm "s, es" cực đơn giản và dễ nhớ trong tiếng Anh.

LangGo - Cách phát âm

A. Phân biệt âm hữu thanh và âm vô thanh

Trước khi học các nguyên tắc phát âm đuôi /S, ES/, chúng ta cần nắm được kiến thức căn bản của âm hữu thanh và âm vô thanh

Trong 26 chữ cái có 5 chữ cái nguyên âm: A, E, I, O, U còn lại là các phụ âm. Trong bảng phiên âm tiếng Anh IPA có 44 âm tiết có 20 nguyên âm gồm 12 nguyên âm đơn (single vowels sounds), 8 nguyên âm đôi (dipthongs) và 24 phụ âm (consonants). Một trong những vấn đề căn bản nhất khi học phát âm tiếng Anh, đó là việc phân biệt được âm hữu thanh (Voiced sounds) và âm vô thanh (Unvoiced sounds).

1. Âm hữu thanh

Âm hữu thanh là những âm là khi phát âm sẽ làm rung thanh quản (bạn có thể kiểm chứng bằng cách đưa tay sờ lên cổ họng).

Toàn bộ các nguyên âm. / i /. / i: /; / e /. / æ /; / ɔ /, / ɔ: /, / a: /, / ʊ /, / u: /, / ə /, / ʌ /, / ə: /.

Các âm mũi: / m /, / n /, / ŋ /.

Ngoài ra là một số âm khác: /r/, /l/, /w/, / y /, /b/, /g/, /v/, /d/, /z/, /ð/, /ʒ/, /dʒ/.

2. Âm vô thanh

Âm vô thanh là những âm mà khi phát âm không làm rung thanh quản, chỉ đơn giản là những tiếng động nhẹ như tiếng xì xì, riếng bật, tiếng gió. So với âm hữu thanh, các âm vô thanh có số lượng ít hơn.

Các âm vô thanh trong tiếng Anh: /p/, /k/, /f/, /t/, /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/. /h/

Sau khi đã biết được sự khác nhau giữa âm hữu thanh và âm vô thanh, hãy nhìn vào các quy tắc phát âm /S, ES/ chuẩn quốc tế dưới đây:

B. Cách phát âm /S, ES/ trong tiếng Anh

Có 3 cách phát âm /s, es/ chính dựa theo âm kết thúc của động từ

1. Đuôi -s và -es được phát âm là /s/

Nếu các phụ âm cuối cùng là các phụ âm vô thanh, thì “s” sẽ được phát âm là /s/. Hãy cẩn thận đừng để tạo ra thêm âm phụ nào.

Ví dụ cho những từ kết thúc được đọc bằng âm /s/:

 • P: cups, stops, sleeps
 • T: hats, students, hits, writes
 • K: cooks, books, drinks, walks
 • F: cliffs, sniffs, beliefs, laughs, graphs, apostrophes (phụ âm “-gh” và “-ph” ở đây được phát âm như F)
 • TH: myths, tablecloths, months (âm vô thanh “th”)

2. Đuôi -s và -es được phát âm là /ɪz/ 

Ví dụ cụ thể với những trường hợp được phát âm là /ɪz/:

 • C: races (sounds like “race-iz”)
 • S: pauses, nurses, buses, rises
 • X: fixes, boxes, hoaxes
 • Z: amazes, freezes, prizes, quizzes
 • SS: kisses, misses, passes, bosses
 • CH: churches, sandwiches, witches, teaches
 • SH: dishes, wishes, pushes, crashes
 • GE: garages, changes, ages, judges

3. Đuôi -s và -es được phát âm là /z/

Nếu chữ cái cuối cùng của từ kết thúc bằng một phụ âm (hoặc âm hữu thanh), thì chữ S được phát âm giống như chữ Z, là /z/ (mà không tạo ra âm nào khác).

Ví dụ cho những từ kết thúc được đọc bằng âm /z/:

 • B: crabs, rubs
 • D: cards, words, rides, ends
 • G: rugs, bags, begs
 • L: deals calls, falls, hills
 • M: plums, dreams
 • N: fans, drains, runs, pens
 • NG: kings, belongs, sings
 • R: wears, cures
 • V: gloves, wives, shelves, drives
 • Y: plays, boys, says
 • THE: clothes, bathes, breathes
 • Nguyên âm: sees, fleas

LangGo - Cách phát âm

C. Bài tập phát âm đuôi /S, ES/

Bài tập: Chọn từ có phát âm khác so với các từ còn lại

1. A. proofs B. books C. points D. days
2. A. helps B. laughs C. cooks D. finds
3. A. neighbors B. friends C. relatives D. photographs
4. A. snacks B. follows C. titles D. writers
5. A. streets B. phones C. books D. makes
6. A. cities B. satellites C. series D. workers
7. A. develops B. takes C. laughs D. volumes
8. A. phones B. streets C. books D. makes
9. A. proofs B. regions C. lifts D. rocks
10. A. involves B. believes C. suggests D. steals
11. A. remembers B. cooks C. walls D. pyramids
12. A. miles B. words C. accidents D. names
13. A. sports B. plays C. chores D. minds
14. A. nations B. speakers C. languages D. minds
15. A. proofs B. looks C. lends D. stops
16. A. dates B. bags C. photographs D. speaks
17. A. parents B. brothers C. weekends D. feelings
18. A. chores B. dishes C. houses D. coaches
19. A. works B. shops C. shifts D. plays
20. A. coughs B. sings C. stops D. sleeps
21. A. signs B. profits C. becomes D. survives
22. A. walks B. steps C. shuts D. plays
23. A. wishes B. practices C. introduces D. leaves
24. A. grasses B. stretches C. comprises D. potatoes
25. A. desks B. maps C. plants D. chairs
26. A. pens B. books C. phones D. tables
27. A. dips B. deserts C. books D. camels
28. A. miles B. attends C. drifts D. glows
29. A. mends B. develops C. values D. equals
30. A. repeats B. classmates C. amuses D. attacks
31. A. humans B. dreams C. concerts D. songs
32. A. manages B. laughs C. photographs D. makes
33. A. dishes B. oranges C. experiences D. chores
34. A. fills B. adds C. stirs D. lets
35. A. wants B. books C. stops D. sends
36. A. books B. dogs C. cats D. maps
37. A. biscuits B. magazines C. newspapers D. vegetables
38. A. knees B. peas C. trees D. niece
39. A. cups B. stamps C. books D. pens
40. A. houses B. faces C. hates D. places
41. A. schools B. yards C. labs D. seats
42. A. names B. lives C. dances D. tables
43. A. nights B. days C. years D. weekends
44. A. pens B. markers C. books D. rulers
45. A. shakes B. nods C. waves D. bends
46. A. horse B. tools C. house D. chairs
47. A. faces B. houses C. horses D. passes
48. A. president B. busy C. handsome D. desire
49. A. sweets B. watches C. dishes D. boxes
50. A. dolls B. cars C. vans D. trucks

Đáp án bài tập cách phát âm /S, ES/

1 – D, 2- D, 3 – D ,  4- A,  5- B,  6 – B,  7 – D,  8 – A,  9 – B,  10 – C,  

11 – B, 12 – C, 13 – A, 14 – C, 15 – C, 16 – B, 17 – A, 18 – A,  19 – D,  20 -B,  

21 – B,  22 – D,  23 – D,  24 – D, 25 – A, 26 – B, 27 – D, 28 – C, 29 – B,  30 – C,  

31 – C,  32 – A,  33 – D, 34 – D, 35 – D, 36 – B, 37 – A, 38 – D, 39 – D, 40 – C,

41- D, 42 – C, 43 – A, 44- C, 45 – A, 46 – A, 47 – B, 48 – C, 49 – A, 50 – D.

>>> Xem thêm các chủ đề phát âm tiếng Anh chuẩn quốc tế.

Bình luận bài viết
Bài viết cùng chuyên mục
Cách phát âm

Cách phát âm "ed" dễ nhớ: Quy tắc, ví dụ và bài tập

Silent Letters: Quy tắc âm câm quan trọng khi học phát âm tiếng Anh

Silent Letters: Quy tắc âm câm quan trọng khi học phát âm tiếng Anh

10 tips đơn giản nâng chuẩn phát âm tiếng Anh hoàn hảo - LangGo

10 tips đơn giản nâng chuẩn phát âm tiếng Anh hoàn hảo - LangGo

Hướng dẫn đọc bảng phiên âm tiếng Anh IPA - Luyện phát âm chuẩn quốc tế

Hướng dẫn đọc bảng phiên âm tiếng Anh IPA - Luyện phát âm chuẩn quốc tế

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí