Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat
Langgo
Avatar
Bài đăng, 10/01/2020
By Evans

Thời khóa biểu ôn luyện IELTS trong vòng 30 ngày này sẽ giúp các bạn làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng câu hỏi trong kỳ thi và áp lực của kỳ thi. Tuy nhiên, các bạn vẫn nên tận dụng hết cơ hội và thời gian rảnh để luyện tập thêm.

Lịch học này bao gồm bài học và phần luyện tập cho 6 ngày một tuần. Các bạn nên dành 1 ngày trong tuần để nghỉ ngơi hoàn toàn hay học tiếng Anh một cách chủ động “active” hơn bằng cách xem phim hay nghe nhạc và tin tức. Chúc các bạn học tốt!

LangGo - Lộ trình nước rút - Luyện thi IELTS cấp tốc trong 1 tháng

A. Nguồn tài liệu cần thiết:

Học quy tắc ngữ âm và phát âm chuẩn quốc tế

Trọn bộ từ vựng tiếng Anh cơ bảnngữ pháp tiếng Anh nền tảng

Nắm vững cấu trúc đề thi IELTS và những cập nhật mới nhất 2020

Luyện đề thi trên máy tính miễn phí sát cấu trúc đề thi thật

Bộ đề thi Cambridge IELTS 1-14 download miễn phí bản đẹp

B. Thời gian biểu ôn thi IELTS cấp tốc trong 30 ngày

Tuần 1

Tuần 1, ngày 2

 • Bài học: (Speaking + Writing + Reading)

– Xem video “Giới thiệu chung về IELTS Speaking” và “Giới thiệu chung về IELTS Writing”

– Xem video “Phân tích từ khóa trong câu hỏi” – Reading

 • Luyện tập: (Reading + Speaking + Writing)

– Làm bài tập “Phân tích từ khóa trong câu hỏi” và xem video Chữa bài – Reading

– Làm thử 1 bài test Speaking và Writing trong vòng 1 tiếng 30 phút như kỳ thi thật để làm quen với cấu trúc bài thi của 2 kỹ năng trên. Link download file test TẠI ĐÂY

Tuần 1, ngày 3

 • Bài học: (Listening + Speaking)

– Xem video bài 2 “Phân tích kỹ thuật nghe số liệu” – Listening

– Học phần Ôn Tập chủ đề mô tả người để học từ vựng và học 2 bài tùy chọn cùng chủ đề Speaking Task 2

– Học 2 topic tùy chọn của Speaking Task 1

 • Luyện tập: (Listening + Speaking)

– Làm bài tập “Phân tích kỹ thuật nghe số liệu” – Listening

– Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải file luyện tập lên forum để được sửa bài.

Tuần 1, ngày 4

 • Bài học: (Reading + Listening + Speaking)

– Xem video “Tìm vị trí thông tin trong passage” – Reading

– Xem video “Dạng bài Gap Filling 1 và 2” – Listening

– Học 3 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking Task 1

 • Luyện tập: (Listening + Speaking)

– Làm bài tập “Dạng bài Gap Filling 1 và 2” – Listening

– Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải file luyện tập lên forum để được sửa bài.

Tuần 1, ngày 5

 • Bài học: (Writing + Speaking)

– Xem video “Cách viết dạng bài Opinion” và phần Ôn Tập – Writing Task 2

– Học 3 topic tiếp theo của Speaking task 2

– Học 2 topic tiếp theo tùy chọn của Speaking Task 1.

 • Luyện tập: (Writing + Speaking)

– Xem bài sửa Speaking.

– Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải lên forum để được sửa bài.

– Tự luyện viết dạng bài Opinion (Writing) bằng đề thi thật tùy ý. Sau đó tải lên forum để được chữa bài.

Tuần 1, ngày 6

 • Bài học: (Writing + Speaking)

– Xem video “Cách viết dạng bài Discuss” và phần Ôn Tập, video “Cách viết dạng bài Discuss Opinion” và phần Ôn Tập – Writing Task 2

– Học 4 topic tiếp theo của Speaking Task 1.

 • Luyện tập: (Writing + Speaking)

– Tự luyện tập viết dạng bài Discuss và Discuss Opinion – Writing task 2 bằng đề thi thật tùy ý. Sau đó tải bài lên forum để được chữa bài.

– Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được sửa bài.

– Xem bài sửa Speaking.

– Xem bài sửa Writing Opinion

LangGo - Lộ trình nước rút - Luyện thi IELTS cấp tốc trong 1 tháng

Tuần 2

Tuần 2, ngày 1

 • Bài học (Reading + Listening)

– Xem video “Dạng Gap Filling” và chữa bài tập Gap Filling – Reading

– Xem video “Dạng bài Mutiple Choice 1 lựa chọn” – Listening

 • Luyện tập (Writing + Listening)

– Xem bài sửa Writing Discuss và Discuss Opinion

– Làm bài tập Mutiple Choice 1 lựa chọn – Listening

Tuần 2, ngày 2

 • Bài học: (Speaking + Listening)

– Học phần Ôn tập Mô tả một địa điểm để làm quen với từ vựng cần thiết, nghe 3 file của Speaking task 2

– Học 2 topic tiếp theo của Speaking task 1

– Xem video “Dạng bài Mutiple Choice nhiều lựa chọn” – Listening

 • Luyện tập: (Speaking + Listening)

– Làm bài tập Mutiple Choice nhiều lựa chọn – Listening

– Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó up lên forum để chữa bài.

– Xem bài sửa Speaking ngày 1

Tuần 2, ngày 3

 • Bài học: (Writing + Reading)

– Xem video “Cách viết dạng bài Causes Solution” và phần Ôn Tập – Writing task 2

– Xem video “Dạng Summary Filling” và chữa bài tập Summary Filling – Reading

 • Luyện tập: (Writing + Speaking)

– Tự luyện viết dạng Causes Solution với đề thi thật. Sau đó up lên forum để chữa bài.

– Xem bài sửa speaking ngày 2 và ôn tập lại các từ vựng đã học.

Tuần 2, ngày 4

 • Bài học: (Speaking)

– Học 3 topic tiếp theo cùng chủ đề đang học “Mô tả một địa điểm” của Speaking Task 2

– Học 5 topic tiếp theo của Speaking task 1

 • Luyện tập: (Writing + Speaking)

– Xem bài sửa Writing Causes Solution.

– Tự luyện tập Writing các dạng đã học với đề thi thật. Sau đó up lên forum để chữa bài.

– Tự luyện tập Speaking với chủ đề đã học. Sau đó tải lên forum để chữa bài.

Tuần 2, ngày 5

 • Bài học: (Speaking + Writing)

– Học phần ôn tập chủ đề mô tả sự kiện trong quá khứ để làm quen với từ vựng cần thiết và nghe 3 file với chủ đề liên quan – Speaking task 2

– Xem video “Cách viết dạng bài 2 Part Question” và phần Ôn Tập – Writing task 2

 • Luyện tập: (Speaking + Writing)

– Xem bài sửa Writing ngày 4

– Xem bài sửa Speaking ngày 4

– Tự luyện Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

– Tự luyện Writing dạng 2 Part Question với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.

Tuần 2, ngày 6

 • Bài học: (Speaking + Reading)

– Học 5 topic tiếp theo của Speaking Task 1

– Học 2 topic tiếp theo cùng chủ đề đang học của Speaking task 2

– Xem video “True/False/Not given” và “Mutiple Choice” và phần chữa bài tương ứng – Reading

 • Luyện tập: (Reading + Listening + Speaking)

– Xem bài sửa Writing ngày 5

– Xem bài sửa Speaking ngày 5

– Làm 1 đề Reading và Listening trong IELTS Cambridge 8

– Tự luyện Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

LangGo - Lộ trình nước rút - Luyện thi IELTS cấp tốc trong 1 tháng

Tuần 3

Tuần 3 (Chúc mừng các bạn đã đi được nửa chặng đường chinh phục IELTS. Sau 2 tuần qua, các bạn đã làm quen với hầu hết các câu hỏi trong cả 4 kỹ năng. Hãy giữ cường độ luyện tập đều đặn mỗi ngày để đạt kết quả tốt nhất)

Tuần 3, ngày 1

 • Bài học: (Listening + Reading)

– Xem video “Dạng bài Matching” – Listening

– Xem video “Dạng bài Matching” – Reading

 • Luyện tập: (Listening + Reading)

– Xem bài sửa Speaking

– Làm bài tập Matching Listening

– Làm 1 test Reading và Listening trong IELTS Cambridge 8

Tuần 3, ngày 2

 • Bài học: (Writing + Speaking)

– Xem video “Cách viết dạng bài Line Graph và Bar Chart” và phần ôn tập tương ứng

– Học 3 topic tiếp theo của Speaking task 1

– Học phần ôn tập Mô Tả một đối tượng và nghe 2 file cùng chủ đề – speaking task 2

 • Luyện tập: (Writing + Speaking)

– Tự luyện Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

– Tự luyện Writing dạng line graph và bar chart với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.

Tuần 3, ngày 3

 • Bài học: (Reading + Listening + Speaking)

– Xem video “Match headings” và “Match information with paragraphs” – Reading

– Xem video “Labelling a graph” và “Labelling a diagram” – Listening

– Học 4 topic tiếp theo của Speaking task 1

 • Luyện tập: (Reading + Listening)

– Xem bài sửa Speaking ngày 2

– Xem bài sửa Writing ngày 2

– Làm 1 test Reading và Listening trong IELTS Cambridge 8

Tuần 3, ngày 4

 • Bài học: (Speaking + Writing)

– Học 3 topic tiếp theo cùng chủ đề của Speaking task 2

– Xem video “Cách viết dạng Pie chart” và phần Ôn tập – writing task 1

 • Luyện tập: (Speaking + Writing)

– Tự luyện viết writing task1 dạng Pie chart và tải lên forum để được chữa bài

– Tự luyện speaking với các chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

Tuần 3, ngày 5

 • Bài học: (Speaking + Writing)

– Học 3 topic tiếp theo của Speaking task 1 và 3 file cùng chủ đề đang học của Speaking task 2

– Xem video “Cách viết dạng Table” và phần Ôn tập – writing task 1

 • Luyện tập: (Reading + Listening + Speaking + Writing)

– Làm 1 test Reading và Listening trong IELTS Cambridge 9

– Tự luyện speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài.

– Tự luyện writing task 1 dạng Table với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.

– Xem bài sửa Writing ngày 4

Tuần 3, ngày 6

 • Bài học: (Writing)

– Xem video “Cách viết dạng Process” và phần Ôn tập – writing task 1

 • Luyện tập: (Writing + Reading + Listening)

– Xem bài sửa Writing ngày 5

– Xem bài sửa Speaking ngày 5

– Làm 1 test Reading và Listening trong IELTS Cambridge 9

– Tự luyện writing task 1 dạng bài Process và tải lên forum để được chữa bài

LangGo - Lộ trình nước rút - Luyện thi IELTS cấp tốc trong 1 tháng

Tuần 4

Tuần 4, ngày 1

 • Bài học: (Writing + Speaking)

– Xem video “Cách viết dạng Map” và phần Ôn tập – writing task 1

– Học 2 topic tiếp theo của speaking task 1

– Học 3 topic tiếp theo tùy chọn của speaking task 2

 • Luyện tập: (Reading + Listening + Speaking + Writing)

– Làm 1 test Reading và Listening trong IELTS Cambridge 9

– Tự luyện writing task 1 dạng Map và tải bài lên forum để được chữa bài

– Tự luyện speaking với chủ đề đã học và tải bài lên forum để được chữa bài

– Xem bài sửa dạng Process

Tuần 4, ngày 2

 • Bài học: (Writing + Speaking)

– Xem tất cả video bonus của Writing

– Học 4 topic tiếp theo của speaking task 1

 • Luyện tập: (Reading + Listening + Writing + Speaking)

– Làm 1 test Reading và Listening trong IELTS Cambridge 9

– Tự luyện writing cả 2 task với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài.

– Xem bài sửa dạng Map

– Xem bài sửa Speaking ngày 1

Tuần 4, ngày 3

 • Bài học: (Speaking)

– Học 2 topic đầu tiên của speaking part 3

– Học 3 topic/file nghe tùy chọn của speaking task 2

 • Luyện tập: (Listening + Reading + Writing + Speaking)

– Làm 1 test Reading và Listening trong IELTS Cambridge 10

– Tự luyện Writing cả 2 task với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài

– Tự luyện Speaking với chủ đề đã học và tải lên forum để được chữa bài

– Xem bài sửa ngày 2

Tuần 4, ngày 4

 • Bài học: (Speaking)

– Học 3 topic tiếp theo của speaking task 3

 • Luyện tập: (Reading + Listening + Writing + Speaking)

– Làm 1 test Reading và Listening trong IELTS Cambridge 10

– Tự luyện writing cả 2 task với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài

– Ôn tập các topic speaking còn yếu trong quá trình học

– Xem bài sửa Writing ngày 3

– Xem bài sửa Speaking ngày 3

Tuần 4, ngày 5

 • Bài học: (Speaking)

– Học 2 topic còn lại của speaking task 3

 • Luyện tập: (Reading + Listening + Writing + Speaking)

– Làm 1 test Reading và Listening trong IELTS Cambridge 10

– Tự luyện writing cả 2 task với đề thi thật và tải lên forum để được chữa bài

– Ôn tập các topic speaking còn yếu trong quá trình học

– Xem bải sửa Writing ngày 4

Tuần 4, ngày 6

 • Luyện tập: (Reading + Listening + Writing + Speaking )

– Làm 1 test Reading và Listening trong IELTS Cambridge 10

– Tự luyện writing cả 2 task với đề thi thật

– Ôn tập các topic speaking còn yếu trong quá trình học

– Xem bài sửa Writing ngày 5

Nếu các bạn còn thời gian:

Hãy xem lại các từ vựng và cấu trúc câu đã học

– Hãy xem lại các video về các lỗi sai các bạn thường gặp trong Reading và Listening

– Luyện tập thêm sách IELTS Cambridge 11 và các sách IELTS khác

– Luyện tập thêm writing và chủ đề speaking còn yếu và tải lên forum để được chữa bài, cải thiện kỹ năng liên tục

– Thường xuyên nghe video của TED talks hay những kênh tương tự và tập viết chính tả hay ghi chú lại ý chính của từng video. Nếu có thể hãy tự thu âm và trình bày lại về nội dung của đoan video để chủ động sử dụng tất cả kiến thức đã học.

Trước ngày thi

Các bạn đừng nên làm thêm bài test nào vì điểm số có thể sẽ khiến các bạn mất tinh thần trước kỳ thi. Hơn nữa, bộ não của các bạn cũng cần được nghỉ ngơi; vì vậy, hãy “actively” học tiếng Anh bằng cách nghe nhạc để xả stress. Bài thi IELTS kéo dài 3 tiếng (chưa tính Speaking), nên hãy chắc chắn rằng các bạn nạp đủ năng lượng vào buổi sáng trước khi làm thủ tục vào phòng thi. Các bạn cũng không cần mang theo nước, bút chì và tẩy vì các dụng cụ này sẽ được phát trong phòng thi. Nhưng hãy nhớ phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để làm thủ tục nhé. LangGo chúc bạn luyện thi IELTS thành công!

Nguồn: Tổng hợp!

Bình luận bài viết
Bài viết cùng chuyên mục
Chia sẻ kinh nghiệm tự học IELTS cho người mới bắt đầu - LangGo

Chia sẻ kinh nghiệm tự học IELTS cho người mới bắt đầu - LangGo

Mọi điều cần biết về Thang điểm IELTS 2020 và cách tính điểm chính xác nhất

Mọi điều cần biết về Thang điểm IELTS 2020 và cách tính điểm chính xác nhất

Bí quyết luyện thi IELTS điểm cao - Tips & Tricks ôn luyện hiệu quả

Bí quyết luyện thi IELTS điểm cao - Tips & Tricks ôn luyện hiệu quả

Review 7 trang web luyện thi IELTS online miễn phí và chất lượng nhất hiện nay

Review 7 trang web luyện thi IELTS online miễn phí và chất lượng nhất hiện nay

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí