Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

IELTS Speaking Part 3 có thể là một trong những phần thi mà các bạn lo lắng nhất bởi bạn sẽ cần sử dụng các từ vựng và các liên kết phức tạp hơn để có thể đạt được điểm cao. Dưới đây là một số gợi ý cho câu trả lời và từ vựng cho bạn cho topic Leadership trong phần thi IELTS Speaking.

I. Phần mở đầu

Các bạn có thể gặp chủ đề Leadership trong phần thi IELTS Speaking Part 3 và các bạn cần chuẩn bị cho mình các từ vừng và các cách trả lời phù hợp để có thể nâng cao band điểm và làm ấn tượng ban giám khảo. Sau đây là một số gợi ý cho các bạn về chủ đề Leadership trong phần thi IELTS Speaking.

II. Một số câu hỏi và câu trả lời

Dưới đây là một số gợi ý cho các bạn về chủ đề Leadership trong phần thi IELTS Speaking Part 3:

1. What are the main qualities of being a good leader?

The definition of an ideal leader varies from people to people for good reasons, I suppose. As far as I’m concerned, a leader who is a true influencer and would leave great impacts on his people is someone who is a man of his word, knowledgeable and inspiring with a visionary mindset. It’s an undeniable truth that neither an organization nor any person wants to be led by those who are pretentious and lack of capacity and vision. We all need those who take actions and are ahead of their time to guide us to a better place.

2. How do you see a leader now and in the future?

I personally don’t think there would be much difference between leaders now and some time in the future for their core values are much likely to be the same. By this, I mean most true leaders tend to operate on similar principles such as innovation, integrity, positivity and so on. Not all these characteristics would be acquired or presented by all leaders but some of them would. Hence, in spite of living in different times, leaders would still be those with some particular admirable traits that are distinguishable.

3. Do you think there will be changes?

Well, changes are inevitable since they are the causes of any advancement. Therefore, it’s not surprising that there might be some alterations in leadership style and their effects. If we trace back history, the differences are noticeable. Many emperors or royal governors in ancient time ruled their kingdom by inflicting fear and pain on their people, which flatly contradicts how leaders conquer others’ minds and hearts nowadays. Modern leaders no longer impose anything on anyone but inspire them with their vision and yearning for a better life.

4. How does leadership apply to children at school?

Leadership is not only adults’ realm but people of all ages can practice it, including children. Most are not natural-born leaders, instead, they are likely to go through painstaking processes to attain certain skills since they were young. For example, kids with a leadership mindset probably stand out for their initiation, persistence and optimism. If they take part in group activities, potential leaders are usually those who take on team leader roles and enthusiastically enjoy the game as well as encourage others to do the same.

III. Một số từ vựng gợi ý

Dưới đây là một số gợi ý về các từ vựng cho chủ đề Leadership trong phần thi IELTS Speaking Part 3:

 • vary (v): thay đổi tùy theo tình hình

 • influencer (n): một người hoặc vật nào đó có sức ảnh hưởng

 • man of his word: những người sẽ làm những gì họ nói họ sẽ làm

 • visionary (n): có tầm nhìn, thể hiện khả năng suy nghĩ hoặc hoạch định tương lai với trí tưởng tượng và trí thông minh tuyệt vời

 • pretentious (a): cố gắng tỏ ra quan trọng để gây ấn tượng với người khác; cố gắng trở thành một cái gì đó mà bạn không phải, để gây ấn tượng

 • ahead of one’s time: có những ý tưởng hoặc thái độ quá tiên tiến để có thể chấp nhận trong hiện tại

 • innovation (n): cải tiến

 • integrity (n): chính trực, phẩm chất trung thực và có nguyên tắc đạo đức mạnh mẽ

 • acquire (v): đạt được một cái gì đó bằng nỗ lực, khả năng bạn

 • admirable (a): có những phẩm chất mà bạn ngưỡng mộ và tôn trọng

 • trait (n): một phẩm chất đặc biệt trong tính cách của bạn

 • distinguishable (a): có thể phân biệt

 • inevitable (a): hiển nhiên

 • alteration (n): thay đổi một điều gì đó làm nên sự khác biệt

 • inflict (v): làm cho ai đó / cái gì đó phải chịu một cái gì đó khó chịu

 • contradict (v): mâu thuẫn

 • conquer (v): chinh phục

 • impose something (on/upon somebody) (v): để làm cho ai đó chấp nhận cùng ý kiến, mong muốn, vv của riêng bạn

 • yearning (n): một khao khát, cảm xúc mạnh mẽ

 • realm (n): một lĩnh vực hoạt động, sở thích hoặc lĩnh vực kiến thức

 • natural-born (a): khả năng hoặc kỹ năng tự nhiên, bẩm sinh

 • painstaking (a): cần rất nhiều nỗ lực, siêng năng

 • attain (v): để thành công trong việc có được một cái gì đó, thường là sau rất nhiều nỗ lực

 • initiation (n): hành động bắt đầu một cái gì đó

 • persistence (n): tiếp tục cố gắng làm điều gì đó bất chấp khó khăn, kiên trì

Trên đây là một số gợi ý giúp các bạn trả lời câu trả lời trong phần thi IELTS Speaking Part 3 câu hỏi về chủ đề Leadership. Chúc các bạn may mắn trong kỳ thi IELTS của mình!

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí