Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Trên thực tế, để chinh phục được những câu hỏi khó trong đề thi IELTS thì kiến thức về Phrasal Verb của bạn phải tốt. Vì mỗi động từ kết hợp với giới từ sẽ có nghĩa khác nhau, nếu các bạn dùng cách đoán nghĩa word-by-word đơn thuần thì không những hiểu nghĩa lệch lạc mà còn sử dụng chúng nhầm chỗ.

Những người non-native (hay còn gọi là người không phải bản xứ) học tiếng Anh thì thường dùng những từ cơ bản nhất, ví dụ thay vì dùng "put off" thì lại dùng "postpone" cho nhanh!!! Nhưng sự thật trong hầu hết các tình huống giao tiếp của người bản xứ thì họ chọn dùng Phrasal Verb nhiều hơn là những từ ngữ đơn thuần. Bởi vậy, nếu chúng ta tập quen dần với việc sử dụng Phrasal Verb trong Speaking cũng như Writing thì việc tăng điểm IELTS là điều chắc chắn. Học càng nhiều và ứng dụng càng nhiều Phrasal Verb sẽ giúp bạn "Tây" hơn đấy!

Dưới đây là sự tiếp nối Phrasal Verbs (các động từ đi với giới từ) giúp hỗ trợ tăng kiến thức cho các bạn luyện thi IELTS Vocabulary online. Hãy lấy giấy bút ghi chép lại thôi nào!

1. Phrasal Verbs

Phrasal Verbs

Meaning

Example

Carry on

Tiếp tục

The girl carried on looking for her doll.

Carry out

Thực hiện

Do you know who is carrying out the investigation?

Catch on

Trở nên được yêu thích

His new novel immediately caught on.

Catch up with

(catch sb up)

Bắt kịp, đuổi kịp

No athletes could catch up with our hero.

Check in

Đăng kí vào khách sạn

They waited for all the members to arrive at the hotel before checking in.

Check out

Thanh toán khi rời khách sạn

The strange man left the hotel without checking out.

Cheer up;

cheer sb/sth up

Vui lên, làm ai vui lên

Those children look sad;

Let’s cheer them up

Clear up;

clear sth up

Trở nên tươi sáng; dọn dẹp

The sky cleared up after the heavy rain.

Close down

Ngừng kinh doanh, đóng cửa (công ty, cửa hàng)

A lot of shops have been closed down recently.

Come along

Đến nơi

When the girl came along, the party had already begun.

Come across

Tình cờ gặp, tìm thấy

I came across my classmate at high school when I was walking.

Come around/round

Hồi tỉnh, ghé thăm, lại xảy ra

The woman came around soon after her faint.

Come back

Trở về

When did you come back home yesterday?

Come between

Cản trở ai với việc gì

He never lets anything come between him and football matches.

Come by

Ghé thăm; có được

No one was at home when he came by.

Come down with

Bị bệnh gì

Her son came down with a fever some days ago.

Come from

Tới từ; có nguồn gốc từ

This phrase comes from Greek language.

Come in

Đi vào

Come in, please!

Come in for

Gặp phải điều gì không tốt, thường là lời chỉ trích

His comment on the incident came in for a lot of criticisms.

Come into use

Bắt đầu được sử dụng

This tractor came into use during the Agrarian Reform.

Come off

Ngã (xe, ngựa); thành công

The girl suddenly came off the horse.

Come on!

Nhanh lên! Cố lên!

-I’m worrying about my coming exam.

-Come on.

Come on

Phát triển, tiến triển

Susan is coming on with her new job.

Come out

(Bí mật) bị tiết lộ; (phim, sách) ra mắt

My new book will come out soon.

Come over (to)

Ghé thăm

I hope you will come over to my house someday.

Come up with

Nảy ra, nghĩ ra

She always comes up with amazing ideas.

Các cụm động từ trong tiếng Anh hay còn gọi là Phrasal Verbs đặc biệt quan trọng cho những bạn muốn nâng điểm IELTS ở cả 4 kĩ năng. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách học hiệu quả và đưa ra các bài tập hỗ trợ các bạn trong việc luyện thi IELTS online nhé!

2. Bài tập ứng dụng

Exercise 1: Chọn đáp án đúng

 1. The boy _____ his bike when he tried to reach the top of the slope.
 1. Came from
 2. Came in for
 3. Came down with
 4. Came off
 1. Because of encouragements from his parents, he _____ going to university.
 1. Carried on
 2. Cheered up
 3. Came off
 4. Closed down
 1. My son has _____ a fever and needs to take these pills.
 1. Come over to
 2. Come in for
 3. Come down with
 4. Come up with
 1. He ran so fast other students couldn’t _____ him.
 1. Catch up with
 2. Come in for
 3. Cheer up
 4. Close down
 1. I have _____ a idea that is quite suitable in this situation. Do you want to hear?
 1. Come in for
 2. Come up with
 3. Come down with
 4. Come over to
 1. The important experiments were _____ by some famous professors.
 1. Carried out
 2. Cheered up
 3. Come off
 4. Cleared up
 1. Would you like to _____ the new house I have just moved to?
 1. Come over to
 2. Come in for
 3. Come down with
 4. Come up with
 1. I _____ a lovely old vase in the attic.
 1. Carried out
 2. Cleared up
 3. Closed down
 4. Came across
 1. His friends tried to _____ after he had failed his exam.
 1. Catch him up
 2. Clear him up
 3. Come him up
 4. Cheer him up
 1. The vice-president came _____ a lot of criticism after the scandal.
 1. Come over to
 2. Come in for
 3. Come down with
 4. Come up with

Các cụm động từ trong tiếng Anh hay còn gọi là Phrasal Verbs đặc biệt quan trọng cho những bạn muốn nâng điểm IELTS ở cả 4 kĩ năng. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách học hiệu quả và đưa ra các bài tập hỗ trợ các bạn trong việc luyện thi IELTS online nhé!

Đáp án:

 1. D. Came off: Cậu bé ngã xe đạp khi cố gắng lên đỉnh dốc.
 2. A. Carried on: Do những lời động viên từ cha mẹ mình, anh ta tiếp tục đi học đại học.
 3. C. Come down with: Con trai tôi đã bị sốt và cần uống những viên thuốc này.
 4. A. Catch up with: Cậu ấy chạy nhanh đến mức các sinh viên khác không thể bắt kịp.
 5. B. Come up with: Tớ vừa nảy ra một ý tưởng khá thích hợp trong hoàn cảnh này. Các cậu có muốn nghe không?
 6. A. Carried out: Các thí nghiệm quan trọng đó được thực hiện bởi một số giáo sư nổi tiếng.
 7. A. Come over to: Bạn có muốn tới thăm ngôi nhà tôi vừa chuyển đến không?
 8. D. Came across: Tôi tình cờ tìm thấy 1 cái bình cũ đẹp trên gác.
 9. D. Cheer him up: Bạn của cậu ấy cố gắng làm cậu vui lên sau khi cậu thi trượt
 10. B. Come in for: Phó tổng thống dính phải nhiều lời chỉ trích sau vụ bê bối.

(Nguồn : Sách "Chinh phục từ vựng tiếng Anh" của Ths.Tạ Thị Thanh Hiền, Ths Nguyễn Thị Thu Hà, Hoàng Việt Hưng)

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí