Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

I. PHẦN MỞ ĐẦU

Thời trang và làm đẹp có lẽ là hai chủ đề rất hot và được quan tâm cũng như được ưa chuộng bởi các chị em phụ nữ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết hết các từ vựng thuộc chủ đề này bằng tiếng Anh.

Trước khi giới thiệu với các bạn các từ vựng thuộc chủ đề này thì chúng ta thử nhắm mắt lại và điểm qua một vài từ vựng mà các bạn biết về chủ đề này xem chúng ta có bao nhiêu từ vựng mô tả về thời trang trước khi tham khảo bài viết dưới đây.

Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các từ vựng thuộc chủ đề thời trang nhé!!!

II. CÁC TỪ VỰNG THUỘC CHỦ ĐỀ THỜI TRANG

CÁC TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ FASHION

1. collar /ˈkɒ.ləʳ/ - cổ áo = the part around the neck of a shirt, jacket or coat that usually folds down

Eg: He always wears a collar and tie for work.

2. short sleeve /ʃɔːt sliːv/ - áo tay ngắn

Eg: I looked around to see who was tugging at my short sleeve.

3. dress /dres/ - váy liền

Eg: She appeared in a slinky satin dress.

4. purse /pɜːs/ - ví/ túi cầm tay

Eg: I took a coin out of my purse and gave it to the child.

5. umbrella /ʌm.ˈbre.lə/ - cái ô

Eg: Spectators huddled under umbrellas as the rain poured down.

6. (high) heels /ˌhaɪˈhɪəld/ - giầy cao gót

Eg: I love wearing high heels whenever I go to work.

7. cardigan /ˈkɑː.dɪ.gən/ - áo len đan

Eg: Cardigan is a jacket made of wool like a sweater but fastened with buttons down the front.

8. (corduroy) pants /ˈkɔː.də.rɔɪ pænts/ - quần (vải nhung kẻ)

Eg: She wore a pair of corduroy pants and a black t-shirt.

9. hard hat /hɑːd hæt/ - mũ của công nhân xây dựng

Eg: Hard hat is a hat worn by building workers, etc. to protect their heads

10. T-shirt /ˈtiː.ʃɜːt/ - áo phông ngắn tay

Eg: He was wearing a faded pair of blue jeans and an old T-shirt.

11. coveralls /ˈkəʊ.vər.ɔːlz/ - quần yếm

Eg: Coveralls is a piece of clothing like trousers and a jacket in one piece, worn for doing dirty work

12. lunch box /lʌntʃ bɒks/ - hộp cơm trưa

Eg: Lunch box is a meal of sandwiches, fruit, etc. that you take to school, work, etc. in a box

13. (construction) boots /kənˈstrʌkt buːts/ - giầy lao động

Eg: Please wear boots when this office is under construction.

14. jacket /ˈdʒæ.kɪt/ - áo vét tông, áo vét nữ

Eg: I have to wear a jacket and tie to work.

15. blouse /blaʊz/ - áo cánh (phụ nữ)

Eg: Blouse is a piece of clothing like a shirt, worn by women.

16. (shoulder) bag /ˈʃəʊl.dəʳ bæg/ - túi (đeo trên vai)

Eg: (Shoulder) bag is a bag, especially a handbag, that is carried over the shoulder with a long, narrow piece of leather, etc.

17. skirt /skɜːt/ - váy

Eg: She wore the plaid skirt that was the uniform of her private school.

Eg: I've worn both skirt suits and pant suits to interviews.

18. briefcase /ˈbriːf.keɪs/ - cặp tài liệu

Eg: He wore a torn suit and carried a battered briefcase.

19. raincoat /ˈreɪŋ.kəʊt/ - áo mưa

Eg: Raincoat is a long light coat that keeps you dry in the rain.

20. vest /vest/ - áo gi lê

Eg: What are you doing, standing there in your vest?

21. three-piece suit /ˌθriː.piːsˈsjuːt/ - bộ trang phục gồm ba thứ: áo vét, áo gi lê và quần

Eg: A three-piece suit is a set of clothes consisting of trousers, a jacket and a waistcoat.

22. pocket /ˈpɒ.kɪt/ - túi quần, áo

Eg: The three of us stood there, hands in pockets, and waited.

Eg: She reached into her pocket and pulled out her phone.

23. loafer /ˈləʊ.fəʳ/ - giầy da không có dây buộc

Eg: Loafer is a flat leather shoe that you can put on your foot without fastening it.

24. cap /kæp/ - mũ (có vành)

Eg: Cap is a type of soft flat hat with a peak (= a hard curved part sticking out in front). Caps are worn especially by men and boys, often as part of a uniform.

25. glasses /ˈglɑː.sɪz/ - kính

Eg: He could see the light through the frosted glass.

26. uniform /ˈjuː.nɪ.fɔːm/ - đồng phục

Eg: The hat is part of the school uniform.

27. shirt /ʃɜːt/ - sơ mi

Eg: I grabbed him by the collar of his shirt.

28. tie /taɪ/ - cà vạt

Eg: They prefer their employees to wear a shirt and tie.

29. shoe /ʃuː/ - giầy

Eg: He ran out into the street despite having no shoes on.

30. lapel /lə.ˈpel/ - ve áo

Eg: He grabbed him by the lapels of his jacket.

31. blazer /ˈbleɪ.zəʳ/ - màu sặc sỡ khác thường (đồng phục)

Eg: He was smartly dressed in a blazer and slacks.

32. button /ˈbʌtn/ - khuy áo

Eg: His fingers fumbled to do up/​button the small buttons on his shirt.

33. slacks /slæks/ - quần (loại ống trùng)

Eg: There's too much slack in the tow rope.

34. heel / hiːl/ - gót

Eg: Apply the cream to dry, cracked heels before bed.

35. sole /səʊl/ - đế giầy

Eg: The hot sand burned the soles of their feet.

36. shoelace /ˈʃuː.leɪs/ - dây giầy

Eg: Your shoelace is undone.

37. sweatshirt /ˈswet.ʃɜːt/ - áo nỉ

​Eg: Sweatshirt is a piece of clothing for the upper part of the body, with long sleeves, usually made of thick cotton and often worn for sports.

38. wallet /ˈwɔː.lɪt/ - ví

Eg: He carried a photo of his children in his wallet.

39. sweatpants /ˈswet.pænts/ - quần nỉ

​Eg: Sweatpants are loose, warm trousers, usually made of thick cotton and worn for relaxing or playing sports in.

40. sneakers /ˈsniː.kərz/ - giày thể thao

Eg: I pulled on my sneakers and headed out for a run.

41. sweatband /ˈswet.bænd/ - băng đeo (đầu hoặc tay khi chơi thể thao)

​Eg: Sweatband is a band of cloth worn around the head or wrist that prevents sweat from going into the eyes or onto the hands.

42. tank top /tæŋk.tɒp/ - áo ba lỗ

Eg: Tank top is a sweater without arms.

43. shorts /ʃɔːts/ - quần đùi

Eg: He was wearing a T-shirt and shorts.

44. long sleeve /lɒŋ sliːv/ - áo dài tay

Eg: I looked around to see who was tugging at my long sleeve.

45. belt /belt/ - thắt lung

Eg: Around his waist he wore a belt.

46. buckle /ˈbʌ.kļ/ - khóa thắt lưng

Eg: Buckle is a piece of metal or plastic used for joining the ends of a belt or for fastening a part of a bag, shoe, etc.

47. shopping bag /ˈʃɒ.pɪŋ bæg/ - túi đi chợ

Eg: Shopping bag is a large, strong bag made of cloth, plastic, etc. used for carrying your shopping

48. sandal /ˈsæn.dl/ - dép quai hậu

Eg: Sandal is a type of light open shoe that is worn in warm weather. The top part consists of leather bands that fasten the sole to your foot.

NGUỒN: 48 từ vựng về thời trang (Langmaster)

NGUỒN: Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Examples)

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí