Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat
Langgo
Avatar
Bài đăng, 19/12/2019
By Evans

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản - WOULD YOU LIKE là cấu trúc tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp để đưa ra một lời mời, lời đề nghị hoặc hỏi về dự định, mong muốn. Bài viết bao gồm lý thuyết, cách dùng, ví dụ, [KÈM BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN] sẽ giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng. 

would-you-like-trong-ngu-phap-tieng-anh-cau-truc-cach-tra-loi-va-bai-tap-ap-dung

A. Cấu trúc và cách dùng Would you like trong tiếng Anh

1. Cấu trúc “Would you like” trong tiếng Anh - Dùng để mời ai đó hoặc đưa ra đề nghị một cách lịch sự

1.1 Cấu trúc: Would you like + N/to infinitive…?

Cấu trúc "Would you like" dùng để đề nghị cái gì đó
 
Would you like some coffee? - No, thank you.
(Bạn có muốn uống cà phê không? -Không, cảm ơn)
 
Would you like a chocolate? - Yes, please.
(Bạn có muốn ăn sôcôla không? - Vâng)
 
Would you like have a bottle of water?
(Bạn có muốn một chai nước không?)
 
Would you like go out with me?
(Bạn có muốn đi chơi với tôi không?)
 
Cấu trúc "Would you like" dùng để mời ai đó làm gì
 
Would you like to go for a walk?
(Bạn có muốn tản bộ một chút không?).
 
Would you like to have dinner with us on Sunday?
(Bạn có muốn ăn tối với chúng tôi vào chủ nhật không?)
 
I'd like/I would like... là cách nói lịch sự thay cho I want...
I'm thirsty. I'd like a drink.
 
I'd like some information about hotels, please.
(Tôi cần biết một số thông tin về khách sạn).

1.2 Cách đáp lại lời mời, đề nghị

Chúng ta có thể trả lời bằng các cách sau đây:
 
Đồng ý, chấp nhận lời mời, đề nghị
Yes, I would
Yes, please
Yes, I’d love to
 
Từ chối lời đề nghị
No, thank you
I am sorry
I can’t….
I would love to…,but…
 
Ví dụ:
- Would you like to join the game with us?
(Bạn có muốn tham gia trò chơi với chúng tôi)
 
- I would love to join with you but I need to go out.
(Tôi rất muốn tham gia với phải nhưng tôi cần phải ra ngoài)
 
- Would you like some foods?
(Bạn có muốn một ít đồ ăn)
Yes, I’d love to
(Vâng, tôi muốn).
 
Chú ý: Không dùng “Do you want” khi mời mọc người khác.
Tìm hiểu thêm các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh: 

2. Cấu trúc “Would you like” trong tiếng Anh - Dùng để hỏi về ước muốn của ai đó một cách lịch sự

2.1 Cấu trúc: What + would + S + like?

Ví dụ:
What would you like to do?
(Bạn muốn làm gì?)
What would you like to eat?
(Bạn muốn ăn gì)

2.2 Cách đáp lại khi được hỏi về ước muốn, dự định

S + would like + N/to infinitive…
 
Ví dụ:
What would you like to be in the future? - I’d like to be a doctor.
(Bạn muốn mình làm gì trong tương lai? - Tôi muốn trở thành bác sĩ)
 
What would Bill like? – He’d like to go to see the movie after work.
(Bill thích gì? - Anh ta thích đi xem phim sau khi làm việc)

3. Cấu trúc “Would you like” trong tiếng Anh - Dùng để diễn đạt điều kiện cho một hành động cụ thể ở tương lai.

3.1 Cấu trúc: Would like = would care /love/ hate/ prefer + to + verb

3.2 Ví dụ:

  • Would you like to sing with me? I’d love to

B. Bài tập cấu trúc “WOULD YOU LIKE” trong tiếng Anh

Chọn câu trả lời đúng:
1. Would you like ……. with him?
A. to traveling                 B.to travel
C. travel                         D. traveling
 
2. Would you like something …….?
A. to eat                             B. to eating
C. eat                                 D. eating
 
3. How …… your coffee?
A. would like                     B.you would like
C. would you like to           D.would you like
4. Who …….. come with me?
A. likes                                  B. would you like
C. would like to                     D. would like
 
5. Where would you ……?
like to stay                             B.liking to stay
like to staying                        D.like stay
 
6. Would you like …….?
A. have some orange juice          B. some orange juice
C. having some orange juice       D. to having some orange juice
 
Đáp án: 1. B       2. A       3. C     4. C     5. A       6. B
 
Trên đây là bài tập, cấu trúc would you like trong tiếng Anh. Hi vọng với những kiến thức này, bạn sẽ không còn gặp khó khăn khi đưa ra lời mời hoặc hỏi về mong muốn của người khác. Tìm hiểu thêm các chủ đề tiếng Anh thông dụng:

10 Website hữu ích giúp nâng tầm kĩ năng đọc tiếng Anh 

Cách dùng mạo từ a-an-the trong tiếng Anh và các lỗi thường gặp

LangGo chúc bạn học tốt tiếng Anh! 

Bình luận bài viết
Bài viết cùng chuyên mục
14 trang web giúp kiểm tra lỗi ngữ pháp và chính tả tiếng Anh tốt nhất

14 trang web giúp kiểm tra lỗi ngữ pháp và chính tả tiếng Anh tốt nhất

Cấu trúc Would you mind/ Do you mind trong tiếng Anh - Công thức và Cách dùng

Cấu trúc Would you mind/ Do you mind trong tiếng Anh - Công thức và Cách dùng

Cấu trúc Make trong ngữ pháp tiếng Anh - Công thức, Cách dùng

Cấu trúc Make trong ngữ pháp tiếng Anh - Công thức, Cách dùng

Cách dùng Little, A little, Few, A Few, Many, Much, A lot of... trong tiếng Anh thông dụng

Cách dùng Little, A little, Few, A Few, Many, Much, A lot of... trong tiếng Anh thông dụng

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí