Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Để nâng cao band của bạn trong phần thi IELTS Speaking, ngoài việc chuẩn bị cho mình vốn từ vựng phong phú của các chủ đề, bạn cần sử dụng linh hoạt các cấu trúc ngữ pháp phức tạp hơn cho Part 3, bạn có thể cân nhắc về việc sử dụng các cấu trúc câu điều kiện.

I.Phần mở đầu

Khác với Part 1 và 2, Part 3 phần thi IELTS Speaking đòi hỏi sự phức tạp hơn trong việc sử dụng các cấu trúc của câu trả lời. Câu hỏi có thể rộng hơn và khó hơn ví dụ như: trong Part 2, bạn được hỏi ‘’describe a wedding you have been to” và trong Part 3, giám khảo có thể hỏi bạn “How are weddings different between cultures?” ,“In what ways have our ideas of marriage changed over the past 20 years?”. Việc sử dụng câu điều kiện có thể giúp bạn có thể trả lời các câu hỏi khó và phức tạp.

II. Tại sao bạn nên sử dụng câu điều kiện?

Cách tốt nhất để tiếp cận Part 3 của bài thi IELTS Speaking là mở rộng câu trả lời của bạn. Các chủ đề thường rất rộng và giám khảo muốn nghe bạn nói chuyên sâu về chủ đề càng nhanh càng tốt. Bằng cách bàn luận chi tiết câu hỏi, bạn sẽ có thể cho giám khảo thấy phạm vi lớn vốn từ vựng, sự trôi chảy và ngữ pháp của bạn và do đó có được điểm cao hơn. Mặc dù có nhiều cách để xây dựng câu trả lời, một trong những cách hiệu quả nhất là sử dụng các câu điều kiện. Câu điều kiện có hai loại: điều kiện thực và điều kiện không thực Real option và Hypothetical.

III. Các câu điều kiện:

1. Real option:

Câu điều kiện thực được sử dụng để nói về những gì bạn mong đợi xảy ra từ một sự kiện. Câu được cấu tạo từ hai phần: ‘if + clause (mệnh đề)’ và mệnh đề chính (main clause). Mệnh đề chính thường sử dụng ‘will’ hoặc ‘going to’ hay hiện tại tiếp diễn.

Mẫu câu: “If + statement + subject + will”

Ví dụ: “If it rains today, I will get wet.” (Nếu hôm nay trời mưa, tôi sẽ bị ướt.)

Cách sử dụng trong Part 3 Speaking: Câu điều kiện thực rất hữu ích để dự đoán các sự kiện hiện tại hoặc tương lai. Hãy cùng xem một ví dụ từ một bài kiểm tra nói:

Giám khảo: What difficulties do couples getting married experience?

Thí sinh: I imagine it must be difficult knowing who to invite. If you invite one friend, you will have to invite all your friends! I think it must create a lot of problems for…

Bằng cách dùng câu điều kiện như ví dụ trên, thí sinh có thể mở rộng ý tưởng của họ bằng cách cho thêm các kết nối hợp lý. Điều này sẽ cho phép người nói thể hiện nhiều ngôn ngữ và gây được ấn tượng cho giám khảo.

2. Hypothetical conditionals

-Câu điều kiện giả định được sử dụng cho các tình huống không có thật hoặc bạn không tin rằng sẽ xảy ra. Giống như điều kiện thực tế, câu được tạo thành từ hai phần, mệnh đề ‘If clause’ và ‘main clause’ mệnh đề chính. Sự khác biệt là động từ trong mệnh đề ‘If ‘ là quá khứ đơn và mệnh đề chính sử dụng từ ‘would’. Các ví dụ sau nói về các sự kiện không thực tế xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai.

Mẫu câu: “If + Past simple + subject + would + present simple”

Ví dụ: If I won the lottery, I would buy a new house. (Nếu tôi trúng xổ số, tôi sẽ mua một ngôi nhà mới.) (Bạn biết rằng bạn không trúng xổ số)

-Các ví dụ bên dưới đây mệnh đề ‘If’ thay đổi thành dạng quá khứ hoàn thành và mệnh đề chính mà sử dụng từ would. Câu điều kiện giả định này miêu tả việc bạn mong muốn điều đã xảy ra trong quá khứ thay đổi.

Mẫu câu: If + past perfect + subject + would + present perfect

Ví dụ: If I had known, I wouldn’t have asked (Nếu tôi đã biết, tôi sẽ không hỏi (bạn không biết, vì vậy bạn đã hỏi)

Các câu điều kiện sẽ giúp bạn có một câu trả lời tốt trong phần thi Speaking Part 3.

Dưới đây là 2 ví dụ minh họa:

Ví dụ 1:

Giám khảo: ‘How are weddings different between cultures?”

Thí sinh: Well, in the US the bride wears white, but if you got married in China you would wear red. The bride wears red in Vietnam because…..

Ví dụ 2:

Giám khảo: ‘In what ways have our ideas of marriage changed over the past 20 years?’

Thí sinh: In the past, there was a much lower divorce rate than there is today. I think that if I got divorced twenty years ago, my friends and family would judge me differently than today. For example…..

Các câu hỏi ở Part 3 của phần thi IELTS Speaking có thể liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau và việc trả lời cũng như tìm hiểu sâu xa hơn các chủ đề liên quan đến câu hỏi có thể ra đề. Các giám khảo muốn xem liệu các thí sinh có thể nói chuyên sâu về một chủ đề hay không. Một trong những cách hiệu quả nhất để làm điều này là tận dụng việc tưởng tượng các tình huống thực và không thực bằng cách sử dụng các câu điều kiện.

Hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn được phần nào trong phần thi IELTS Speaking Part 3 của mình. Chúc các bạn may mắn!

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí