Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Một cách để nâng cao trình độ tiếng Anh của bạn, khi bạn tham gia kỳ thi IELTS Speaking đó là sử dụng cấu trúc nhấn mạnh và đảo ngược. Ở bài viết này chúng mình muốn giới thiệu tới bạn tầm quan trọng của các cấu trúc nhấn mạnh, làm thế nào để sử dụng chúng trong khi nói và một vài ví dụ thực tiễn trong kỳ thi IELTS Speaking.

Cùng với việc làm cho tiếng Anh của bạn trở nên tinh tế hơn, các cấu trúc này cho phép bạn tránh bị lặp đi lặp lại và cho giám khảo thấy rằng bạn có thể sử dụng tiếng Anh phức tạp một cách hợp lý.

Chính những điều này sẽ giúp nâng cao trình độ của bạn và cho phép bạn có được điểm số cao hơn trong IELTS Speaking.

I. Sử dụng Cleft Sentences để nhấn mạnh

Một câu chẻ về cơ bản là một câu có hai phần vì nó có hai động từ. Nó đặc biệt hữu ích trong IELTS Speaking vì nó giúp tông nói của bạn có thêm điểm nhấn.

Trong bài kiểm tra nói, bạn gần như chắc chắn sẽ được yêu cầu nói về những điều bạn thích, hoặc tại sao bạn làm điều gì đó. Câu chẻ là cấu trúc hoàn hảo để sử dụng trong những tình huống này. Hãy nhìn vào các câu ví dụ dưới đây nhé:

 • I really like going to the cinema with my friends
 • What I really like is going to the cinema with my friendsCâu thứ hai nhấn mạnh thông tin mà chúng ta muốn người nghe tập trung vào. Do đó, nó chứng tỏ rằng bạn có thể sử dụng các cấu trúc tiếng Anh phức tạp để giao tiếp hiệu quả hơn.

II. Cấu trúc câu chẻ

 • What-clauses…
 • The reason (why)…
 • The thing (that)…
 • The person (who)…
 • The place (where)…
 • The time (which/when)…

Một vài ví dụ:

 • I feel most content in my family home. ‘Normal’ sentence
 • The place where I feel most content is my family home. Emphatic sentence

Về mặt ngữ pháp, chúng ta đặt người, địa điểm hoặc sự vật vào đầu câu. Sau đó sử dụng động từ ‘be' và cụm từ nhấn mạnh. Hãy cùng xem một số ví dụ khác để hiểu rõ hơn:

 • What I like the most is summer.
 • The reason that I am learning English is to get a job in hospitality.
 • The place (where) I most enjoyed going was to my grandparent’s house.
 • The people I try to avoid are the ones who are too cynical.
 • The thing restaurants need to remember is that not everyone eats meat.
 • The music that I hate the most is modern jazz.

Từ bốn ví dụ cuối cùng, chúng ta có thể thấy rằng cấu trúc này thường được sử dụng để diễn tả một phản ứng cảm xúc của bản thân vì vậy chúng rất thích hợp để sử dụng trong phần thi Speaking.

III. Làm sao để sử dụng hiệu quả cấu trúc câu chẻ

Cách sử dụng cho IELTS Speaking Part 1:

Bạn gần như chắc chắn sẽ được hỏi những câu hỏi về sở thích hoặc không thích hoặc ý kiến của bạn về một số vấn đề hoặc sự vật xung quanh khá quen thuộc với bạn ở Part 1.

Các câu hỏi điển hình có thể bao gồm:

What kind of music do you like?

Do you think it is better for children to grow up in the city or the countryside?

Nhìn vào cách bạn có thể sử dụng cấu trúc nhấn mạnh và đảo ngược như ví dụ dưới đây để có thể gây ấn tượng với giám khảo nhé:

 • What I really enjoy the most is…
 • The thing I like about the country is….

Cách sử dụng cho IELTS Speaking Part 2:

Nhìn vào cách bạn có thể sử dụng câu nhấn mạnh và đảo ngược để trả lời câu hỏi dưới đây:

Describe a piece of art you like.

 • What the work is.
 • When you first saw it.
 • What you know about it
 • And explain why you like it

Bạn có thể thêm các cấu trúc nhấn mạnh vào câu trả lời của mình để tăng điểm cho phần thi của bạn như sau:

The piece of work that I like the most is Sunflowers by Vincent Van Gogh. I first saw it when I went to the Van Gogh museum in Amsterdam. What I love about it is the……

Cách sử dụng cho IELTS Speaking Part 3:

Bây giờ, hãy cùng xem một câu hỏi mẫu cho Part 3 và cách bạn có thể sử dụng cùng một cấu trúc câu chẻ này để trả lời câu hỏi.

Giám khảo: How has art changed in the last few decades in your country?

Trả lời: The thing that has most changed in the last few decades is the concept of art. Nowadays people consider graffiti as art. The place where this is most obvious is in big cities like New York and London.

Các cấu trúc mà bài viết này đã nhắc tới sẽ giúp cải thiện tiếng Anh của bạn và học chúng cũng sẽ cung cấp cho bạn các cụm từ hữu ích mà bạn gần như chắc chắn có thể sử dụng trong bài kiểm tra IELTS Speaking của mình.

Biết một số cấu trúc, và cách chúng được sử dụng sẽ cung cấp cho bạn một khuôn mẫu để trả lời các câu hỏi và bạn sẽ tránh được trường hợp bạn không biết hoặc không nghĩ ra bất cứ điều gì để nói.

Chúc các bạn học tập vui vẻ!

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí