Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Trong phần 2, mình sẽ tiếp tục đề cập đến thêm về cấu trúc đề thi IELTS Listening cũng như đưa cho bạn một vài ví dụ về dạng các dạng câu hỏi đó. Ngoài ra bài viết cũng sẽ nhấn mạnh những lỗi sai bạn hay mắc khi thi IELTS để chúng mình cùng tránh và làm bài thi hiệu quả nhất! OK! Let’s get started!

two gift boxes on floating shelf

A) Các dạng câu hỏi trong IELTS Listening tests:

Chúng mình sẽ bắt gặp 7 dạng câu hỏi có thể cho trong đề thi gồm

1) Multiple choice

E.g:

Question 1

Choose the correct letter A, B, or C

1 Andrew has worked at the hospital for

A two years

B three years

C five years

Nguồn:Cambrige ielts 5

2) Table Completion

E.g

Question 1-3

Complete the table below

Brand of Cot

Good points

Problem

Verdict

Baby Safe

Easy to 1………………………………

Did not have any 2…………………………….

3……………………………..

Nguồn:Cambrige ielts 5

3) Sentence / Summary / Flow-chart / Diagram Completion

Dạng Summary Completion

E.g

Question 1-5

Complete the summary below

Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer

Modual Courses

Students study 1………………………………………….. during each module. A module takes 2…………………………… and the work is very 3……………………….. To get a Diploma each student has to study 4……………………………… and then work on 5………………………………..

Nguồn:Cambrige ielts 5

Dạng Sentence Completion

E.g

Question 1-3

Complete he sentences below

Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer

1 According to Geogre Bernard Shaw, men are supposed to understand……………………………………….. economics and finance

2 Howerver, women are more prepare to …………………………………….. about them

3 Women tend to save for ……………………………………. and a house

4) Note/ Form Completion

E.g

Question 1-6

Complete the notes below

Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer

Dreamtime travel agency

Tour information

Example Answer

Holiday name Whale Watch Experience

Holiday length 2 days

Type of transportation 1………………………………………………….

Maximum group size 2………………………………………………….

Next tour date 3…………………………………………………..

Hotel name 4…………………………………………………….

Nguồn:Cambrige ielts 5

5) Matching

E,g

Question 1-3

Choose THREE letters A-G

Which THREE things can the general public do to help the charity Pedal Power?

A organise a bicycle collection

B repair the donated bikes

C donate their unwanted tools

D do voluntary work in its office

E hold an event to raise money

F identify areas that need bikes

G write to the government

Nguồn:Cambrige ielts 5

6) Map / Plan / Diagram Labelling

E.g

IELTS Listening Sample Test – Map & Plan Practice – IELTS Jacky

IELTS Listening Sample Test – Map & Plan Practice – IELTS Jacky

7) Short Answer

E.g

Question 1-2

Answer the questions below

Write NO MORE THAN ONE WORD OR A NUMBER for each answer

1 How much money did the charity receive when it won an award?

…………………………………………..

2 What is the charity currently hoping to buy?

……………………………………………

Nguồn:Cambrige ielts 5

B) Những lỗi sai thường mắc khi làm IELTS Listening

person holding pencil near laptop computer

1 Lỗi sai chính tả. Nếu đáp án của bạn viết sai chính tả thì chắc chắn đó là một câu trả lời sai không được tính điểm. Bạn cần phải chú ý để phần chính tả của mình khi làm bài để câu trả lời được tính điểm nhé

Bạn không cần phải lo lắng về lỗi chính tả khi vừa nghe vừa tìm, ghi đáp án bởi bạn không có thời gian tập trung vào phần này. Bạn cần phải tập trung nghe theo mạch bài cũng như để ý câu hỏi

Bạn hãy check lại phần chính tả của mình khi điền đáp án từ phiếu câu hỏi sang phiếu trả lời – đây mới là lúc hãy tập trung vào phần chính tả của những từ được điền nhé

2 Băn khoăn khi điền ký hiệu hay điền câu trả lời. Nếu bạn gặp câu hỏi Multiple choice thì đề bài sẽ yêu cầu bạn điền chữ cái chứa câu trả lời của bạn. Ví dụ như :

Question 1

Choose the correct letter A, B, or C

1 Andrew has worked at the hospital for

A two years

B three years

C five years

Nguồn:Cambrige ielts 5

Nếu đáp án là A, bạn hãy điền ‘A’ vào phiếu trả lời, đừng điền ‘two years’ nhé. Việc bạn điền ‘two years’ sẽ khiến bạn bị mất điểm khi đề yêu cầu bạn điền một chữ cái không phải một từ

3 Cố gắng hiểu mọi thứ. Đề thi IELTS sẽ đưa ra rất nhiều thông tin ngoài lề, bạn chỉ cần tập trung nghe những thông tin chứa câu trả lời nên hãy thực sự tập trung trong quá trình làm bài nhé

4 Mất tập trung khi nghe: Như mình đã đề cập ở trên, những đáp án sẽ được lướt qua rất nhanh, thậm chí gần nhau nên bạn cũng phải chuẩn bị để điền câu trả lời nhanh chóng. Hoặc khi đáp án được đề cập chậm hoặc có khoảng trống giữa những câu trả lời thì bạn đừng lo nhé, điều này khá phổ biến ở section 4

5 Không quan tâm đến dạng từ cần điền: Bạn cần để ý xem từ nào là số nhiều để viết đáp án ở dạng plural ‘’s’’. Những câu hỏi như vậy chắc chắn sẽ được đưa vào để test khả năng nghe của bạn

6 Không nghe hết ý: thường đề thi nghe IELTS Listening sẽ đưa ra đáp án rồi lại thay đổi chúng. Ví dụ như câu:’’ Is it ok to meet at the cinema. Yes, it sounds perfect. Oh I’ve remembered I have my car fixed this morning. Can you pick me up?’’ Vậy nên bạn cần nghe đến hết ý để biết có sự thay đổi đáp án không

7 Tập trung vào những từ giống nhau: thường những từ giống nhau sẽ không phải đáp án đúng nên bạn cũng chú ý đừng match keywords với nhau nhiều quá nhé

8 Dành thời gian quá lâu cho một câu hỏi. Nếu bạn bỏ lỡ chưa nghe được câu nào, hãy khoanh theo cảm tính hoặc khoanh bừa rồi chuyển sang câu khác nhé, đừng dành thời gian quá nhiều cho câu đó mà hãy dành thời gian đọc câu hỏi tiếp theo

Chúc bạn học tốt

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí