Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Luyện tập IELTS reading 5-6.5 chắc chắn phải học và làm nhiều thì mới có thể nhanh hiểu và thành thạo. Hãy luyện tập thật chăm chỉ nhé. Hôm nay chúng ta cùng luyện tập 3 dạng câu True/ False/ Not given; Note completion; Short answer question nhé!

Trước khi tham khảo bài đọc 'The World Wide Web from its origins' hãy lưu ý một số điều quan trọng của cả 3 dạng đề nhé!

* True/ False/ Not given:

- Đọc instruction một cách cẩn thận. Kiểm tra kỹ xem đó là câu hỏi TRUE/FALSE/NOT GIVEN hay câu hỏi YES/NO/NOT GIVEN.

- Đọc các mệnh đề và cố gắng hiểu ý nghĩa của từng mệnh đề. Nên làm điều này trước khi bắt đầu đọc văn bản. Xác định từ khóa trong mỗi mệnh đề

- Tìm kiếm các từ đồng nghĩa có thể xuất hiện trong văn bản và lưu ý các từ all, some, always, often. Như đã nói, chúng sẽ làm thay đổi ý nghĩa của câu.

- Đọc lại Q1 và đọc quét đoạn đầu tiên hoặc thứ hai, để tìm từ khóa hoặc từ đồng nghĩa. Đọc lướt nhằm xác định vị trí của câu trả lời nhưng cần đọc chi tiết khi đã khoanh vùng được thông tin để quyết định xem đáp án mà bạn đang tìm kiếm là TRUE, FALSE hay NOT GIVEN.

- Đưa ra quyết định của bạn. Hãy nhớ xem xét ba điều sau:

+ Để là TRUE, thông tin phải khớp chính xác ngay cả khi các từ khác nhau.

+ Hãy xem xét kỹ các từ all, some, always, often… có thể thay đổi nghĩa.

+ Để là FALSE, thông tin cũng cần có đầy đủ nhưng ngược nghĩa với đoạn văn mà thôi

+ Nếu bạn đang loay hoay tìm kiếm câu trả lời mà không thấy thì có lẽ nó vốn không xuất hiện, tức là NOT GIVEN.

* Note completion:

- Đọc hướng dẫn của câu hỏi để biết được số lượng từ phải điền

- Đọc kỹ các thông tin trong ghi chú:

+ Đọc tiêu đề - title để biết thông tin chung mà ghi chú đề cập đến.

+ Hãy đọc kỹ cả câu để xem thông tin cần điền là gì. để ý các từ khóa xung quanh.

+ Tìm ra loại từ phù hợp cần điền vào chỗ trống.

+ Gạch chân các KEY WORDS trong ghi chú, chúng sẽ giúp chúng ta tìm được các thông tin trong bài đọc và trong các khoảng trống

- Ghi chú sẽ chứa thông tin của một phần hoặc một đoạn của bài đọc, chúng ta hãy dựa vào các từ khóa đã tìm được trong ghi chú.

- Gạch chân các cụm từ mà ta thấy chusgn sẽ cung cấp thông tin đúng cho chỗ trống để làm cho cau chứa chỗ trống trở nên đồng nghĩa với câu trong bài đọc.

- Hãy kiểm tra đáp án lại trước khi chuyển sang làm phần khác như lỗi chính tả, loại từ...

* Short answer question:

- Câu trả lời sẽ xuất hiện theo đúng trật tự bài đọc;

- Đọc câu hỏi trước, sau đó bắt đầu đọc đoạn văn. Hiểu rõ ý của câu hỏi;

- Lưu ý chỉ dẫn ‘NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER.’

- Lưu ý rằng, câu trả lời không nhất thiết phải đúng ngữ pháp. Miễn là đúng ý câu hỏi là được;

- Không trả lời bằng ý kiến cá nhân, lấy thông tin từ bài đọc;

-Từ Keywords trong câu hỏi thường là Nouns (danh từ) hoặc Noun phrases (cụm danh từ);

-Khi tìm được keywords, luôn tư duy sang từ đồng nghĩa - synonyms và paraphrases.

- Đọc kĩ hướng dẫn và note lại giới hạn từ vựng cần trả lời;

- Đọc hiểu câu hỏi; Gạch chân keywords trong câu hỏi;

- Tư duy sang từ đồng nghĩa -synonyms và paraphrases cho những keywords đó;

- Tìm đáp án (phần của đoạn văn chứa thông tin trả lời);

- Đọc lại câu hỏi; Đọc đoạn văn chưa câu trả lời 1 lần nữa để chắc chắn đáp án đúng; Tiếp tục đọc và trả lời câu hỏi tiếp theo

Bây giờ hãy luyện tập 3 dạng câu hỏi trên nhé!

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí