Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Bài thi IELTS Speaking là một trong 4 phần thi của IELTS mà yêu cầu chủ yếu tập trung vào cách bày tỏ quan điểm của bạn trong tiếng Anh Nói. Ở bài viết này, chúng mình muốn giúp bạn có định hình chung về cách diễn tả quan điểm của mình và liệt kê một số cụm từ hay, hữu ích để bạn có thể dễ dàng truyền đạt được ý kiến của mình nhé.

I. What Is an Opinion?

Một ý kiến chỉ đơn giản là cách bạn cảm nhận hoặc suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Nó thường là một quan điểm cá nhân dựa trên kinh nghiệm của bạn.

Khi được yêu cầu bày tỏ ý kiến của bạn đừng nên hoảng loạn, bởi vì chúng ta luôn bày tỏ ý kiến trong tất cả các cuộc trò chuyện hàng ngày. Bất cứ khi nào chúng ta nói, ta có thể đồng ý hoặc không đồng ý với ai đó, hoặc nói với họ những gì mình nghĩ về điều gì đó. Tất cả chúng đều các ý kiến cá nhân.

Khi nói với ai đó ý kiến của bản thân, có một số cách nhất định làm cuộc trò chuyện có vẻ lịch sự hơn. Điều quan trọng là phải biết cách thể hiện rõ ràng suy nghĩ của bạn một cách có tổ chức để không ai hiểu lầm bạn và bài nói của bạn trở nên tự nhiên hơn. Điều này có ảnh hưởng rất lớn tới band điểm của bạn trong IELTS đấy nhé.

II. Tips for Expressing Your Opinion

Express Your Personal Opinion: Bày tỏ quan điểm cá nhân của bạn.

 • In my opinion, the government hasn’t done a good job of handling the healthcare crisis.

 • I think we need to study more to pass the test.

 • I feel like we aren’t doing enough to help her.

 • I believe that we should depend less on technology.

 • In my experience, men tend to be more immature than women of the same age.

 • What I mean is that he isn’t a good politician and we should vote for someone else.

 • If you ask me, he’s a fine actor and I enjoyed watching all the plays he was in.

Express a General Opinion: Bày tỏ quan điểm nói chung.

 • It seems like the new policy did more harm than good.

 • Everyone agrees that she was the worst principal in this school.

 • Some think that the movie was brilliant while others find it dull.

 • Many believe that aliens have already landed on Earth.

 • Everybody knows that movie isn’t going to do well.

 • In today’s world, it’s widely accepted that the Earth isn’t flat.

Agree with Someone: Đồng tình với quan điểm của người khác.

 • Yes, definitely!

 • I feel the same way.

 • I agree with you.

 • That’s a very valid point.

 • I think what you said is true.

 • You’re right!

Disagree with Someone: Không đồng ý với quan điểm của người khác.

 • I see your point, but…

 • That’s a valid point, but…

 • But what/how about…

 • No offense, but…

 • With all due respect…

 • Let’s agree to disagree, shall we?

 • I understand, but I personally think/feel…

Explain the Reasons for Your Opinion: Đưa ra giải thích cho quan điểm của bạn và các cách liên kết để bổ sung thêm thông tin.

 • My reasons for quitting the job are being forced to work overtime, poor salary and racist colleagues.

 • Firstly, horror movies are scary. Secondly, I don’t believe in ghosts. Thirdly, I can’t sleep after watching scary movies!

 • Moreover, I wasn’t there when they broke up, so it’s none of my business.

 • In addition to not liking the taste of seafood, I’m also allergic to it.

 • Most importantly, I think my father is a good man.

 • Another example of Sheila’s talent is her skill at origami (the Japanese art of paperfolding).

 • I miss her for many reasons, but mostly because she was such a nice person to talk to.

Conclude Your Opinion: Tổng kết lại ý kiến của bạn.

 • So, from these reasons, we can conclude that the new policy was a failure.

 • To sum up, I think we need a proper investigation.

 • In conclusion, she was a very nice person.

 • This proves that water is wet.

 • And that’s is why I prefer being a night owl.

Tất nhiên, bạn sẽ phạm sai lầm và đó là một phần quan trọng của việc học. Vì vậy, hãy cố gắng luyện tập thường xuyên, chân thành khi giao tiếp và cố gắng hết sức mình. Và trước khi bạn nhận ra điều đó, bạn đã trở thành một người nói tiếng Anh tự tin và thông thạo!

Chúc các bạn may mắn và học tập vui vẻ!!!

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí