Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Du lịch là một chủ đề rất thú vị trong khi ôn luyện thi IELTS, nó có thể giúp cho chúng ta có thêm những kiến thức cần biết khi đi du lịch và những đại điểm thú vị trên thế giới. Với chủ đề thú vị này hãy tham khảo bài đọc 'Here today, gone tomorrow' để trau dồi kỹ năng làm bài IELTS Reading (qua 2 dạng đề là Summarry Completion và Matching Features) cũng như biết thêm những điều liên quan đến du lịch.

Những điều bạn cần biết khi làm IELTS Reading dạng đề Summary Completion và Matching Features.

* Summary completion:

- Hãy nhớ rằng các câu trả lời có thể không theo thứ tự của bài đọc.

- Tuy nhiên các câu trả lời co thể sẽ nằm tập trung ở một đoạn văn nào đó chứ không nằm rải rác trong cả bài đọc.

- Hãy chú ý vào ngữ pháp vò nó có thể sẽ giúp chúng ta tìm ra manh mối cho câu trả lời.

- Nếu phải chọn từ vựng trong bài đọc thì phải đọc kỹ đề yêu cầu 'no more than -- words' để chọn đúng số từ

- Kiểm tra lại xem nó đã đúng ngữ pháp và ý nghĩa chưa khi bạn hoàn thành.

* Matching features:

- Scan đoạn văn chứa các tùy chọn A,B,C,etc- và gạch chân chúng. Chúng luôn theo thứ tự trong đoạn văn khi chúng ở trong box, nhưng chúng có thể lặp lại nhiều lần.

- Gạch chân những Key Words có trong câu hỏi.

- Đọc một cách cẩn thận từng tùy chọn và nó phải phù hợp với câu hỏi.

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí