Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Một số lưu ý quan trọng khi làm bài IELTS reading dạng đề matching infomation

- Tìm ra những KEY WORD có trong câu hỏi.

- Bắt đầu với đoạn đầu tiên và xem nó có khớp với câu hỏi không, nếu không có kết quả khớp, thì hãy chuyển sang đoạn tiếp theo.

- Cố gắng đọc để hiểu bài đọc một cách nhanh nhất có thể.

Một số lưu ý quan trọng khi làm bài IELTS reading dạng đề table completion.

- Sử dụng tiêu đề để tìm được đúng vị trí của nội dung có trong bài đọc.

- Đọc những thông tin bên cạnh khoảng trống để dự đoán được các từ còn thiếu.

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí