Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Bước đầu tiên để viết một bài luận tốt trong IELTS Writing Task 2 là xác định loại câu hỏi. Các câu hỏi trong phần này có thể được chia thành bảy loại:

1. agree/disagree

2. discuss two opinions

3. advantages and disadvantages

4. causes (reasons) and solutions

5. cause (reasons) and effects

6. problems and solutions, and

7. compare and contrast

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận và hiểu làm thế nào để viết một bài luận tiếng Anh 'Agree or Disagree' - (Đồng ý hay không đồng ý). Nhưng trước tiên, hãy cùng tìm hiểu rõ loại câu này như thế nào nhé!

IELTS Writing Task 2: Hướng dẫn 'ăn điểm' dạng bài AGREE or DISAGREE

A. Hướng dẫn viết bài Agree or Disagree essay

Trong phần IELTS Writing Task 2, có thể bạn sẽ được yêu cầu viết bài như sau:

In some countries the number of people suffering from health problems because of excess consumption of junk food, is increasing. It has, therefore, become imperative for governments to impose a higher tax on this kind of food.

To what extent do you agree or disagree?

Đối với một câu hỏi như vậy, bạn cần phải được rõ ràng về việc bạn đồng ý hoặc không đồng ý với câu tuyên bố ở đề bài. Quan điểm của bạn cần phải rõ ràng với việc sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh.

Cấu trúc của bài luận Agree or Disagree được chia thành ba phần: mở đầu, thân bài và kết luận.

1. Hướng dẫn viết phần mở đầu dạng bài luận Agree or Disagree

Lập trường của bạn trên tuyên bố ở đề bài phải được đề cập trong phần mở đầu. Đoạn giới thiệu của bạn phải luôn bắt đầu bằng một cách thức diễn đạt khác câu tuyên bố có trong câu hỏi. Cấu trúc viết phần mở đầu cho dạng câu hỏi Agree or Disagree cần được thực hiện như sau:

- Câu 1: diễn đạt lại câu tuyên bố ở câu hỏi

- Câu 2: Làm rõ lập trường của bạn với tuyên bố đó.

- Câu 3 và câu 4: Câu bổ trợ hai câu trên. Hãy nhớ bạn không cần viết quá nhiều ở phần mở đầu mà cần làm rõ quan điểm để viết tiếp phần thân bài.

Ví dụ:

In some countries the number of people suffering from health problems because of excess consumption of junk food, is increasing. It has therefore become imperative for governments to impose a higher tax on this kind of food.

To what extent do you agree or disagree?

Phần mở đầu:

Câu 1: The number of people facing health issues due to the intake of junk food has increased in some countries.

Câu 2: Many people think that levying taxes on such consumables will control the consumption rate of such eatables.

Câu 3, 4 : This essay agrees with this notion and supports the belief that the government should impose a high tax on these consumables for curbing the issue. It will do so by bringing out certain arguments and supporting it with relevant examples and data.

2. Hướng dẫn viết phần thân bài dạng bài luận Agree or Disagree

Thân bài là nơi mà bạn trình bày các luận điểm của mình cùng với những lập luận và ví dụ. Thông thường, 2 luận điểm tương ứng với 2 đoạn văn là đủ.

  • Nếu câu trả lời của bạn là đồng ý/ không đồng ý, thì các luận điểm của bạn sẽ phải đủ rõ ràng và hợp lý để người đọc có thể hiểu được tại sao bạn lựa chọn của bạn là như vậy;

  • Nếu câu trả lời của bạn là đồng ý một phần, bạn phải chỉ ra được bạn đồng ý ở điểm nào và không đồng ý ở điểm nào. Ở mỗi luận điểm sẽ phải có giải thích rõ ràng cũng như ví dụ cụ thể.

3. Hướng dẫn viết phần kết luận dạng bài luận Agree or Disagree

Khác với phần thi IELTS Writing Task 1, phần Task 2 yêu cầu bạn phải có kết luận. Phần kết luận có mục đích là để tóm tắt lại câu trả lời và giải thích của bạn. Một đoạn kết bài chuẩn thường nằm ở khoảng 1-3 câu.

Lưu ý: Đừng đưa ra thêm bất kỳ luận điểm nào không được nhắc tới ở phần thân bài vào trong kết luận. Ngoài ra, bạn hoàn toàn không được phép viết lại y chang mở bài cho phần kết bài của mình.

B. Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Some people feel that entertainers such as film stars, pop musicians or sports stars are paid too much money.

Do you agree or disagree?

Which other types of job should be highly paid?

Trả lời:

It is often said that people who work in the entertainment industry such as movie stars, musicians, and sports stars are being overpaid. This essay discusses why I think they are paid too much money and then I will describe other occupations that I think should receive higher salaries.

The main reason I strongly feel that the salaries are too high is that the entertainers’ income does not reflect the amount of work they do. For instance, a top star movie like Angelina Jolie can easily make one million dollars by acting in a single film. This amount may never be reached by many people during their life no matter how hard-working they are. In addition, if we base people’s income on their relative contribution to society the incomes of entertainers seem too high. This is because entertainment is not as important to our society as much as other fields such as science and technology.

There are other professions that deserve to be paid well for their work. More specifically, people like doctors who make a big contribution to society should be rewarded. Since doctors can save lives and give people hope, they should receive a high amount to reflect the meaningful contributions they make. Another type of occupation deserving of a good salary is teachers because they have a huge responsibility to contribute to the education of the next generation. Surely people we entrust with such a task should be rewarded accordingly.

In conclusion, I reiterate my strong belief that entertainers are overpaid as they do not offer anything greater than other people who are working in other industries. It is advocated that people who make a significant contribution to society such as medical practitioners and teachers should be rewarded appropriately. I recommend that steps should be taken to address this disparity. [310 words]

Từ vựng:

reflect the low amount of work =reveal and show the low amount of work

relative contribution=comparative impact

fields such as science and technology =work areas such as science and technology

meaningful contributions=real assistance and help

gap in benefits =difference in benefits

Tổng hợp!

Cùng với những thông tin trên, các bạn có thể tham khảo video "Hướng Dẫn Chi Tiết Writing Task 2: Agree Or Disagree ||Luyện thi IELTS online hiệu quả" dưới đây mà LangGo Writing chia sẻ để có hành trang tốt nhất cho phần thi nhé.

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí