Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Luyện thi IELTS Grammar: Các thì tương lai (Future tenses) (Phần 1)

Viết câu sử dụng thì tương lai

Thời gian
15:00

Write sentences about yourself.

1. Write two intentions about your future.

2. Write three plans or arrangements for your future.

3. Predict three things that you think will happen to the workplace in the future.


Thời gian làm bài: 15 phút

Tối thiểu: 50 từ

Tối đa: không giới hạn

Lưu ý, khi hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự động đóng bài làm!


Số từ: 50/0

Bài mẫu

Suggestions:

1. I'm going to visit my grandmother. (I will visit my grandmother at the weekend sounds like a promise rather than a planned visit)

2. I'm travelling to England next week.

3. I think we will stop using fax machines.

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí